Zapraszamy na seminarium naukowe o geopolityce do 2035 roku

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe na temat: „Prognozy, trendy i implikacje w geopolityce w perspektywie do 2035 roku”

Celem seminarium jest podjęcie debaty ukierunkowanej na zidentyfikowanie i analizę wiodących trendów i czynników w środowisku bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku oraz wypracowanie propozycji sposobów działania wspólnoty praktyków w ramach kampanii NUP 2X35.

Termin: 24 października 2019 r.

Miejsce: Uniwersytet Gdański, AULA / Wydział Nauk Społecznych ul. J. Bażyńskiego 4, Gdańsk

Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych (Instytut Politologii) Uniwersytet Gdański oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Patronat medialny: Przegląd Geopolityczny.

Zgłoszenia na stronie: www.cdissz.wp.mil.pl oraz stronie: www.nup.wp.mil.pl.

Szczegółowy program znajduje się tutaj: Plan Seminarium 24.10.2019

Zapraszamy. 

stat4u