Editorial Board

Editors

Editor-in-Chief: Piotr Mickiewicz

Secretary: Kinga Kiepura-Tłok

Statistical & technical editor: Piotr Wilczyński

Language editor: Gregory Mikula

Thematic editors:
Jerzy Będźmirowski (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia)
Robert Białoskórski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
Stefan Bielański (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Marcin Chełminiak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn),
Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn),
Marek Delong (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów),
Zbigniew Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),
Dariusz Góra (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
Robert Isztok (Uniwersytet Preszowski, Preszów)
Ignacy Kitowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm),
Jarosław Macała (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra),
Andrzej Makowski (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia),
Leszek Moczulski (Państwowa Akademia Nauk, Warszawa),
Paweł Soroka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce),
Katarzyna Szara (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)

Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski, Warszawa) – przewodniczący rady,
Roman Szul (Uniwersytet Warszawski, Warszawa),
Bogusław Ślusarczyk (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów),
Jan Wendt (Uniwersytet Gdański, Gdańsk),
Witold Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),
Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów).

International Advisory Board 

Gideon Biger (Israel)
Ambrish Dhaka (India)
Vit Hlousek (Czechia)
Robert Istok (Slovakia)
Anatol Jakobson (Russia)
Irina Kozárová (Slovakia)
Vakhtang Maisaia (Georgia)
Gayane Novikova (Armenia)
Enrico Landoni (Italy)
Igor Okunev (Russia)
Florent Parmentier (France)
Alexandar Petrović (Serbia)
Reinhard Rode (Germany)

Shanmugam Pillai Subbiah (India)
Witold J. Wilczyński (Poland)
Alessandro Vitale (Italy)
Hong-Key Yoon (New Zealand)
Jernej Zupančič (Slovenia)

Editors of previous issues:
2014-2019 – Piotr L. Wilczyński
2013 – Leszek Sykulski

 

stat4u