Editorial Board

Editors

Editor-in-Chief: Adrian Tyszkiewicz

Secretary: Kinga Kiepura-Tłok

Statistical & technical editor: Piotr Wilczyński

Language editor: Gregory Mikula

Thematic editors:
Jerzy Będźmirowski (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia)
Robert Białoskórski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
Stefan Bielański (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Selim Chazbijewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn),
Marek Delong (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów),
Zbigniew Długosz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),
Dariusz Góra (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
Robert Ištok (Uniwersytet Preszowski, Preszów)
Ignacy Kitowski (Państwowa Akademia Nauk Społecznych, Chełm),
Wojciech Kotowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
Daniel Kucharek (Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin)
Jarosław Macała (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra),
Andrzej Makowski (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia),
Piotr Mickiewicz (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Leszek Moczulski (Państwowa Akademia Nauk, Warszawa),
Wojciech Modzelewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
Paweł Soroka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce),
Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski, Warszawa) – przewodniczący rady,
Katarzyna Szara (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
Roman Szul (Uniwersytet Warszawski, Warszawa),
Bogusław Ślusarczyk (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów),
Jan Wendt (Uniwersytet Gdański, Gdańsk),
Witold Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),
Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów),
Krzysztof Żęgota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn).

International Advisory Board 

Gideon Biger (Israel)
Bretislav Dancak (Czechia)
Ambrish Dhaka (India)
Vit Hlousek (Czechia)
Robert Ištok (Slovakia)
Rūstis Kamuntavičius (Lithuania)
Vakhtang Maisaia (Georgia)
Gayane Novikova (Armenia)
Enrico Landoni (Italy)
Florent Parmentier (France)
Alexandar Petrović (Serbia)
Reinhard Rode (Germany)

Shanmugam Pillai Subbiah (India)
Witold J. Wilczyński (Poland)
Alessandro Vitale (Italy)
Hong-Key Yoon (New Zealand)
Jernej Zupančič (Slovenia)

Editors of previous issues:
2020-2021 – Piotr Mickiewicz
2014-2019 – Piotr L. Wilczyński

2013 – Leszek Sykulski

 

stat4u