4. edycja – 2021

CURRENT STANDING after stage 2.1 (test): IGC 2021 results
AKTUALNA TABELA WYNIKÓW po etapie 2.1 (test): wyniki MOG 2021

STAGE 2.2 / etap 2.2 (the team tournament)
Stage 2.2, the team tournament will start June, 25th. The Organizing Committee with Jury organized a draw and established division of teams on stage groups:
Etap 2.2, czyli turniej drużynowy rozpocznie się 25 czerwca. Komitet Organizacyjny z Jury zorganizował losowanie i wyłonił podział na grupy:

STAGE 2.1 / etap 2.1 (test)
The test was held on-line 5th of June. It was composed by our experts and corresponded with 9 fields of geopolitical interest. Each question had 6 possible answers, with only 1 correct. For wrong answers there was -1 pts. and for correct ones +1 pts. No penalty for leaving empty answer slot.
Questions and answers in this edition are below:
Test odbył się on-line 5 czerwca. Składał się z pytań ułożonych przez ekspertów w 9 głównych zagadnieniach związanych z geopolityką. Każde pytanie zawierało 6 możliwych odpowiedzi, z tylko jedną prawidłową. Za złą odpowiedź przydzielano -1 punkt, za dobrą +1 punkt. Wynik nie odejmowany w przypadku braku odpowiedzi.
Test tegoroczny wraz z odpowiedziami znajduje się poniżej:
TEST  Correct answers/Prawidłowe odpowiedzi
43/78 participants have qualified for further games. We announce the best of them:
43/78 uczestników zakwalifikowało się do dalszych konkurencji. Ogłaszamy listę najlepszych:


STAGE 1/etap 1
The I stage has ended. We waited for I stage works till 30th of April. All sent essays were reviewed by independent international jury in a double-blind review process. Three best essay authors will have their essays published in European Journal of Geopolitics or Geopolitical Review.

Zakończył się I etap. Opracowania należało nadsyłać do 30 kwietnia. Wszystkie nadesłane prace ocenione zostały przez niezależne, międzynarodowe grono jurorów w anonimowym procesie recenzyjnym. Zakwalifikowało się 60/78 uczestników. Trzech najlepszych zawodników I etapu uhonorowanych zostanie publikacją w European Journal of Geopolitics lub Przeglądzie Geopolitycznym.
————-

I stage best essays ranking:    Ranking najlepszych prac w I etapie:

 


PARTICIPANT LIST/LISTA UCZESTNIKÓW (78 people with 30 from around the world/78 osób w tym 30 zagranicznych)


Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów, studentów, doktorantów i absolwentów w kolejnej V edycji naszej Olimpiady planowanej w 2022 roku! W tym roku II etap został rozszerzony o nowe konkurencje, a więc więcej zabawy, rozgrywki i ciekawej rywalizacji dla Was.

Zapisy poprzez wysłanie skanu podpisanej karty zgłoszeniowej oraz potwierdzenia wpłaty darowizny na rzecz organizacji Olimpiady zostały zakończone 1 marca  2021 r. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres olimpiada@ptg.edu.pl
Szczegóły: https://ptg.edu.pl/olimpiada/

Okręgi Olimpiady Geopolitycznej 2021:

 

stat4u