Zjazd Geopolityków

 

ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

XIV ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH

30 listopada 2022 r. (środa),
Hotel Fero Express, ul. Bolesława Śmiałego 60, KRAKÓW

 

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

 

Temat przewodni:

Geopolityczny wymiar transgranicznych zagrożeń bezpieczeństwa

 

 

 

Invitation for foreign guests: https://ptg.edu.pl/zgp/zgpff/

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowców oraz ekspertów w zakresie transgranicznych wyzwań bezpieczeństwa w wymiarze geopolitycznym. Konferencja będzie znakomitą okazją do stworzenia interdyscyplinarnego forum wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli środowiska akademickiego oraz praktyków.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w XIV Zjeździe Geopolityków Polskich i zabrania głosu na wybrany temat:

 1. Cywilizacyjny, kulturowy i religijny wymiar agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
 2. Zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej.
 3. Zagrożenia bezpieczeństwa w regionie transgranicznym.
 4. Zagrożenia asymetryczne i hybrydowe.
 5. Współpraca transgraniczna w zakresie bezpieczeństwa.
 6. Geopolityka w stosunkach transgranicznych.
 7. Transgraniczne stosunki gospodarcze.
 8. Społeczne zagrożenia transgraniczne.
 9. Bezpieczeństwo kulturowe w wymiarze transgranicznym.
 10. Cyberprzestrzeń w wojnie hybrydowej Rosji.
 11. Polityka migracyjna.
 12. Bezpieczeństwo informacyjne w wymiarze transgranicznym.
 13. Historyczne i współczesne aspekty ochrony granicy państwowej.
 14. Europejski wymiar bezpieczeństwa granic.
 15. Rola Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej.
 16. Zagrożenia przestępczością transgraniczną.
 17. Transgraniczna przestępczość zorganizowana.
 18. Zwalczanie przestępczości transgranicznej.
 19. Monitorowanie zagrożeń w strefie nadgranicznej.
 20. Organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego.
 21. Kontrola przepływu towarów przez granicę.
 22. Prognozowana sytuacja migracyjna po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

 

Języki obrad:

polski, angielski

Przewidujemy wydanie artykułów pokonferencyjnych w kwartalniku „Przegląd Geopolityczny” (http://przeglad.org/ – 70 pkt. na liście MEiN).

 

Opłata konferencyjna:

Udział z własnym referatem – koszt: 500 PLN (400 PLN dla członków PTG).

W cenie: druk publikacji, materiały konferencyjne – pakiet prelegenta, możliwość zabrania głosu w debacie, catering (przerwa kawowa), obiad, certyfikat o wygłoszeniu referatu na konferencji naukowej,

Udział bez własnego referatu jako obserwator(-ka) – koszt: 350 PLN (250 PLN dla członków PTG).

W cenie: materiały konferencyjne – pakiet obserwatora, możliwość zabrania głosu w debacie, catering (przerwa kawowa i obiadowa), certyfikat udziałuw konferencji naukowej.

Udział doktoranta/studenta z własnym referatem – koszt 450 PLN (350 PLN dla członków PTG).

W cenie: druk publikacji, materiały konferencyjne – pakiet prelegenta, możliwość zabrania głosu w debacie, catering (przerwa kawowa), obiad, certyfikat o wygłoszeniu referatu na konferencji naukowej,

Udział doktoranta/studenta z sesją posterową – koszt 400 PLN (300 PLN dla członków PTG).

W cenie: druk publikacji, materiały konferencyjne – pakiet prelegenta, możliwość zabrania głosu w debacie, catering (przerwa kawowa), obiad, certyfikat o wygłoszeniu referatu na konferencji naukowej

Goście honorowi, zaproszeni eksperci, ww. członkowie komitetów organizacyjnych ZGP i OG, laureaci konkursów, finaliści OG uczestniczą bezpłatnie.

Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do 10 listopada 2022 r. z dopiskiem: „XIV Zjazd Geopolityków Polskich”.

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7/26, 30-198 Kraków

Konto bankowe (Bank BGŻ): 04 2030 0045 1110 0000 0390 5350

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika i dopisek ZGP

Wystawiamy faktury osobom, które dokonają wpłaty na Zjazd. Osoby te powinny wcześniej podać, na kogo organizatorzy mają wystawić fakturę.

 

Forma i termin zgłoszenia

Zgłoszenia na XIV Zjazd Geopolityków Polskich (ZAŁĄCZNIK) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: zjazd@ptg.edu.pl do 10 listopada 2022 r.

Artykuł do publikacji w „Przeglądzie Geopolitycznym” (70 pkt. na liście MEiN) należy przesłać do dnia: 1 stycznia 2023 r. Oczekujemy artykułów naukowych spełniających następujące wymogi: http://przeglad.org/zasady-publikowania/. Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@przeglad.org, z dopiskiem: „publikacja pokonferencyjna”.

 

 

stat4u