Zjazd Geopolityków

 

ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

XVI ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH

6-7 grudnia 2024 r.,
Uniwersytet KEN, ul. Podchorążych 2, Aula 110N, KRAKÓW

PROGRAM WKRÓTCE

 

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

 

Temat przewodni:

Wschód – Zachód – Południe: Nowy podział geopolityczny świata?

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowców oraz ekspertów w zakresie badań nad obecnie kształtującymi się podziałami i zagrożeniami z tego wynikającymi w ujęciu geopolitycznym.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w XVI Zjeździe Geopolityków Polskich i zabrania głosu na wybrany temat:

  1. Współczesne podziały geopolityczne
  2. Wojny i konflikty zbrojne na świecie
  3. Ruchy narodowo-wyzwoleńcze i fundamentalistyczne a rywalizacja międzycywilizacyjna
  4. Zderzenie cywilizacji 2.0 – cywilizacyjny charakter współczesnych konfliktów zbrojnych
  5. Energia i znaczenie jej niedoborów na geopolitycznej szachownicy
  6. Zjawisko terroryzmu – aktualne zagrożenia dla status quo ładu światowego
  7. Oblicza nowych zagrożeń dla instytucji państwa
  8. Wypadające sworznie – zdestabilizowane punkty strategiczne na mapie politycznej świata
  9. Metodyka badań geopolitycznych podziałów świata
  10. Nowe wymiary rywalizacji: powietrze, kosmos, cyberprzestrzeń
  11. Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski w obliczu rywalizacji Rosja-NATO
  12. Powrót „uśpionych” konfliktów zbrojnych na mapie geopolitycznej świata
  13. Procesy destabilizujące Unię Europejską i NATO, wzrost tzw. Globalnego Południa, los mocarstw Wschodu
  14. Wyzwania demograficzne Zachodu i Wschodu, a migracja z Południa
  15. USA i jego pozycja supermocarstwa w obliczu rozpadu dotychczasowego ładu międzynarodowego
  16. Globalna antykultura jako wyzwanie cywilizacyjne
  17. Zmiany na mapie geopolitycznej świata w perspektywie prognostycznej

Języki obrad:

polski, angielski

Przewidujemy wydanie artykułów pokonferencyjnych w kwartalniku „Przegląd Geopolityczny” (http://przeglad.org/ – 70 pkt. na liście MEiN).

 

Opłata konferencyjna:

 • Pakiet VIP Premium z własną prezentacją lub jako obserwator(-ka) – koszt: 850 PLN (700 PLN jako obserwator).

W cenie: recenzje i druk (przy pozytywnych recenzjach) publikacji w czasopiśmie Przegląd Geopolityczny (100 pkt. MEiN) (nie dot. obserwatorów), materiały konferencyjne – pakiet VIP Premium, identyfikator VIP, możliwość i pierwszeństwo zabrania głosu w debacie, przerwy kawowe, obiad, certyfikat udziału w konferencji naukowej
(na życzenie).

 • Udział z własną prezentacją – koszt: 650 PLN (550 PLN dla członków PTG).

W cenie: recenzje i druk (przy pozytywnych recenzjach) publikacji w czasopiśmie Przegląd Geopolityczny (100 pkt. MEiN), materiały konferencyjne – pakiet prelegenta, możliwość zabrania głosu w debacie, przerwy kawowe, obiad, certyfikat udziału w konferencji naukowej (na życzenie).

 • Udział bez własnej prezentacji jako obserwator(-ka) – koszt: 500 PLN (400 PLN dla członków PTG).

W cenie: materiały konferencyjne – pakiet obserwatora, możliwość zabrania głosu w debacie, przerwy kawowe, obiad, certyfikat udziału w konferencji naukowej (na życzenie).

 • Goście honorowi, zaproszeni eksperci, członkowie komitetów organizacyjnych ZGP i OG, laureaci konkursów, finaliści OG uczestniczą bezpłatnie.

 

Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do 10 listopada 2024 r. z dopiskiem: „XVI ZGP”.

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7/26, 30-198 Kraków

Konto bankowe  (Bank PKO BP): 44 1020 2906 0000 1902 0540 9034

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika i dopisek ZGP

Wystawiamy faktury osobom, które dokonają wpłaty na Zjazd. Osoby te powinny wcześniej podać, na kogo organizatorzy mają wystawić fakturę.

 

Forma i termin zgłoszenia

Zgłoszenia na XV Zjazd Geopolityków Polskich w postaci wypełnionego formularza (ZAŁĄCZNIK) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: zjazd@ptg.edu.pl do 10 listopada 2024 r.

Do 17 listopada zgłoszeni otrzymują informację zwrotną z programem i przeznaczeniem prezentacji na forum lub sesję posterową. Niezależnie od formy prezentacji wybranej przez Komitet Konferencji, każdy uczestnik z prezentacją ma prawo do zgłoszenia publikacji.

Artykuł do publikacji w „Przeglądzie Geopolitycznym” (70 pkt. na liście MEiN) należy przesłać do dnia: 1 stycznia 2024 r. Oczekujemy artykułów naukowych spełniających następujące wymogi: http://przeglad.org/zasady-publikowania/. Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@przeglad.org, z dopiskiem: „publikacja pokonferencyjna”.

 Invitation for foreign guests: https://ptg.edu.pl/zgp/zgpff/

stat4u