Nagrody

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOPOLITYCZNE na każdym dorocznym zjeździe wręcza Nagrodę Honorową im. Oskara Żebrowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, popularyzatorskie i dydaktyczne w zakresie geopolityki i szeroko rozumianych spraw międzynarodowych, a także za działalność organizacyjną w PTG. Nagrodę wręczono po raz pierwszy w kwietniu 2014 podczas VI Zjazdu Geopolityków Polskich na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zasady przyznawania nagród:
W określonym przez prezesa PTG terminie, szefowie komisji tematycznych, przewodniczący oddziałów terenowych i członkowie zarządu zgłaszają mu maksymalnie trzy kandydatury. W ten sposób powstaje lista osób, która przekazywana jest później Kapitule Nagrody składającej się z laureatów i Rady Naukowej PTG. Członkowie kapituły oceniają zasługi, pracę i dorobek kandydatów odsyłając prezesowi nazwiska trzech najwybitniejszych ich zdaniem kandydatów. Kandydaci z największą liczbą nominacji od członków Kapituły w liczbie od 1 do 10 osób otrzymują honorową nagrodę na najbliższym Zjeździe Geopolityków Polskich, corocznie organizowanym przez PTG. Nagroda przyznawana jest przede wszystkim za dorobek naukowy, ale także za działalność organizacyjną w PTG oraz popularyzację geopolityki w mediach polskich.

Patron nagrody, Oskar Żebrowski (ok. 1809-1873) był prekursorem polskiej geopolityki, inżynierem, filozofem, uczestnikiem powstania listopadowego. Więcej informacji o patronie nagrody honorowej PTG. 

LISTA LAUREATÓW:

X edycja – 2023:

Prof. dr hab. Marian Kozub (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Prof. dr hab. Marek Kubiński (Uniwersytet Kaliski)
Prof. dr hab. Jarosław Wołejszo (Uniwersytet Kaliski)
Red. Tomasz Wróblewski (Warsaw Enterprise Institute)

IX edycja – 2022:

Prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Prof. dr hab. Ignacy Kitowski (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie)
Prof. dr hab. Roman Szul (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Krzysztof Żęgota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

VIII edycja – 2021:

Prof. dr hab. Bogdan Góralczyk (Uniwersytet Warszawski)
Kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
(Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Prof. dr hab. Adam Wielomski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

VII edycja – 2020:

Dr Iwona Lasek-Surowiec (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Prof. dr hab. Andrzej Makowski
(Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Prof. dr hab. Jakub Potulski (Uniwersytet Gdański)
Dr Piotr L. Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

VI edycja – 2019:

Prof. dr hab. Andrzej Piskozub (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz (Uniwersytet Gdański)

V edycja – 2018:

Prof. dr hab. Erhard Cziomer (Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego)
Dr Natalia Adamczyk (Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego)
Dr Konrad Świder (Polska Akademia Nauk)

IV edycja – 2017:

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Dr Jacek Bartosiak (Uniwersytet Warszawski)
Red. Romuald Starosielec (miesięcznik “Polityka Polska”)

III edycja – 2016:

Prof. dr hab. Piotr Grochmalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Prof. dr hab. Paweł Soroka (Polskie Lobby Przemysłowe)
Prof. dr hab. Romuald Szeremietiew (Akademia Sztuki Wojennej)
Prof. dr hab. Jan Wendt (Uniwersytet Gdański)

II edycja – 2015:

Prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Henryk Głębocki (Uniwersytet Jagielloński)
Gen. bryg. Jerzy Gut (Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych)
Dr Leszek Sykulski (Instytut Geopolityki w Częstochowie)
Dr Justyna Trubalska (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

I edycja – 2014:

Prof. dr hab. Piotr Eberhardt (Polska Akademia Nauk)
Kpt. mgr Mariusz Falkowski (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Dr Mateusz Hudzikowski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)
Dr Zbigniew Lach (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Mgr Dawid Madejski (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Nikoli Tesli w Chorzowie)
Prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Julian Skrzyp (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Prof. dr hab. Witold Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Dr Mateusz Wiliński (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski)

stat4u