Działalność

Działalność PTG opiera się na czynie społecznym członków oraz darowiznach i składkach oraz ofiarności publicznej.

Do głównych działań PTG należy:

  1. organizacja dorocznych Zjazdów Geopolityków Polskich, seminariów i konferencji
  2. organizacja kolejnych edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej
  3. organizacja Letnich Szkół Geopolityki dla uczniów, studentów i pasjonatów
  4. prowadzenie Konkursu na Najlepszą Książkę Geopolityczną Roku
  5. prowadzenie Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową z zakresu geopolityki
  6. przyznawanie Nagród Honorowych (tzw. Geopolitycznych Oskarów) PTG za wybitne osiągnięcia naukowe, popularyzatorskie i organizacyjne
  7. działalność wydawnicza, w tym wydawanie czasopism Przegląd Geopolityczny oraz European Journal of Geopolitics
  8. dystrybucja i popularyzacja wydawanych materiałów poprzez nasz Sklep Internetowy PTG
  9. udostępnianie nieodpłatne wyczerpanych już nakładów monografii i czasopism w ramach Biblioteki PTG
stat4u