Historia

Polskie Towarzystwo Geopolityczne zostało założone 24 października 2008 r. w Zielonej Górze. Zebranie założycielskie odbyło się z inicjatwy dr. Leszka Sykulskiego podczas I Zjazdu Geopolityków Polskich, który został zorganizowany przez stowarzyszenie Instytut Geopolityki w dniach 24-25 października 2008 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim. Formalna rejestracja PTG nastąpiła w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. W 2014 roku siedzibę PTG przeniesiono do Krakowa.

Celem utworzenia stowarzyszenia była chęć powołania do życia ogólnopolskiego towarzystwa naukowego, równego statusem innym tego typu organizacjom, reprezentującym samodzielne nauki. W kolejnych latach Polskie Towarzystwo Geopolityczne włączało się w organizację Zjazdów Geopolityków Polskich, które stały się największą w Polsce, cykliczną konferencją naukową poświęconą geopolityce i jej subdyscyplinom. PTG obejmowało patronatami naukowymi liczne wydawnictwa naukowe. Od 2009 r. członkowie PTG aktywnie włączyli się w budowę recenzowanego czasopisma naukowego poświęconego geopolityce – „Przegląd Geopolityczny”, wydawanego przez Instytut Geopolityki w Częstochowie, który od stycznia 2016 roku stał się oficjalnym organem Towarzystwa. W 2013 r. czasopismo zostało docenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wpisane na listę czasopism punktowanych (www.przeglad.org). Obecnie PTG posiada także tytuł anglojęzyczny: “European Journal of Geopolitics” – rocznik wydawany od 2013 roku (https://ptg.edu.pl/journal/archive/).

PTG obejmowało patronatami naukowymi liczne wydawnictwa naukowe i prowadziło także własną działalność wydawniczą. W 2013 r. PTG rozpoczęło organizację, cieszącego się dużą popularnością, konkursu pt. „Książka Geopolityczna Roku”. W 2013 r. zaczęto również przyznawać Nagrody Honorowe PTG im. Oskara Żebrowskiego będące uznaniem za popularyzację geopolityki i wkład w jej rozwój w Polsce, a także za działalność organizacyjną.

W 2013 r. PTG przeprowadziło także konkursy na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu spraw międzynarodowych oraz na najlepszy materiał dydaktyczny z ww. tematyki. Obecnie przeprowadza się również dorocznie cykliczną Międzynarodową Olimpiadę Geopolityczną dla studentów i doktorantów. Dotychczas odbyła się I, II i III edycja tej imprezy.

W lutym 2021 r. liczba członków zwyczajnych PTG wynosiła 146 osób.

Prezesi zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

(w nawiasach daty pełnienia funkcji)

  1. Leszek Sykulski (2008-2009)
  2. Radosław Domke (2009-2012)
  3. Leszek Sykulski (2012-2014)
  4. Piotr Wilczyński (2014-dziś)

Wykaz dotychczasowych Zjazdów Geopolityków Polskich

(w nawiasach kolejno: przybliżona liczba wszystkich uczestników i liczba uczestników z własnym referatem)

I Zjazd Geopolityków Polskich, 24-25 X 2008, Uniwersytet Zielonogórski (ok. 20/3)

II Zjazd Geopolityków Polskich, 23-24 X 2009, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie (117/40)

III Zjazd Geopolityków Polskich, 21-22 X 2010, Uniwersytet Wrocławski (ok. 90/32)

IV Zjazd Geopolityków Polskich, 20-21 X 2011, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (ok. 130/56)

V Zjazd Geopolityków Polskich, 12-13 IV 2013, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (ok. 100/40)

VI Zjazd Geopolityków Polskich, 25-26 IV 2014, Uniwersytet Rzeszowski (ok. 208/68)

VII Zjazd Geopolityków Polskich, 12-13 XII 2015, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (ok. 110/48)

VIII Zjazd Geopolityków Polskich, 3 XII 2016, Politechnika Śląska w Zabrzu (ok. 75/45)

IX Zjazd Geopolityków Polskich, 2 XII 2017, Instytut Techniki Wojsk Lotniczych w Warszawie (ok. 45/21)

X Zjazd Geopolityków Polskich, 2 XII 2018, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (ok. 32/23)

XI Zjazd Geopolityków Polskich, 1 XII 2019, Małopolska Uczelnia Wyższa im. rotm. Pileckiego w Oświęcimiu (ok. 68/34).

XII Zjazd Geopolityków Polskich, 31 II 2021, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (ok. 37/24).

Do tej pory we wszystkich zjazdach wzięło udział ok. 932 uczestników. Wygłoszono 434 referatów.

Podmioty, z którymi współpracuje PTG

(w nawiasie zaznaczono te, z którymi jest podpisana formalna umowa o współpracy)

  1. Fundacja Underground (umowa)
  2. Geopolityka.net – polski portal o geopolityce (patronat naukowy)
  3. Instytut Geopolityki w Częstochowie (umowa)
  4. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach (umowa)
  5. Quadrivium (umowa)
  6. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (umowa)

stat4u