Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową z Zakresu Geopolityki

Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową z zakresu geopolityki to doroczny, odbywający się wiosną konkurs dla absolwentów studiów I i II stopnia, którzy ukończyli studia i obronili pracę dyplomową z zakresu szeroko pojętej geopolityki w roku poprzednim.

REGULAMIN KONKURSU do pobrania

Celem konkursu jest popularyzacja geopolityki wśród studentów, promowanie młodych, utalentowanych osób i ich osiągnięć, podnoszenie poziomu prac dyplomowych oraz kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł dotyczących geopolityki.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach: 

  • Konkurs na najlepszą pracę licencjacką,
  • Konkurs na najlepszą pracę magisterską.

i dedykowany wszystkim osobom studiującym w uczelniach wyższych na terenie RP.

Termin zgłoszeń prac obronionych w 2024 roku mija z końcem kwietnia 2025.
Zgłoszenia drogą e-mail, na adres: ptg@ptg.edu.pl, powinny zawierać:
a) pracę w wersji edytowalnej, z tytułem pracy (w pełnym brzmieniu),
b) data i miejsce obrony (reprezentowana uczelnia),
c) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres e-mail autora pracy,
d) stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko oraz adres e-mail opiekuna pracy,
e) wykaz materiałów składających się na kompletną pracę (jeśli dotyczy).

 

LISTA DOTYCHCZASOWYCH LAUREATÓW:

Absolwenci 2023:
lic. – nagrody nie przyznano
mgr Kamil Sikora – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Absolwenci 2022:
lic. Karolina Brysiak – PANS w Chełmie
mgr Karolina Smolarz – Uniw. Dolnośląski DSW we Wrocławiu

 

 

stat4u