Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową z Zakresu Geopolityki

Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową z zakresu geopolityki to doroczny, odbywający się wiosną konkurs dla absolwentów studiów I i II stopnia, którzy ukończyli studia i obronili pracę dyplomową z zakresu szeroko pojętej geopolityki w roku poprzednim.

REGULAMIN KONKURSU do pobrania

Celem konkursu jest popularyzacja geopolityki wśród studentów, promowanie młodych, utalentowanych osób i ich osiągnięć, podnoszenie poziomu prac dyplomowych oraz kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł dotyczących geopolityki.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach: 

  • Konkurs na najlepszą pracę licencjacką,
  • Konkurs na najlepszą pracę magisterską.

i dedykowany wszystkim osobom studiującym w uczelniach wyższych na terenie RP.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń prac dyplomowych obronionych w 2022 r. minął 30.04.2023 roku.

LISTA LAUREATÓW:

2022:
Karolina Brysiak – PANS w Chełmie
Karolina Smolarz – Uniw. Dolnośląski DSW we Wrocławiu

 

 

stat4u