Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową z Zakresu Geopolityki

Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową z Zakresu Geopolityki to doroczny, odbywający się wiosną konkurs dla absolwentów studiów I i II stopnia, którzy ukończyli studia i obronili pracę dyplomową z zakresu szeroko pojętej geopolityki w roku poprzednim.

stat4u