Konkursy

Konkurs “Książka Geopolityczna Roku”

W konkursie “Książka Geopolityczna Roku” Polskie Towarzystwo Geopolityczne wybiera najlepszą książkę naukową z zakresu szeroko rozumianej geopolityki i problematyki międzynarodowej. Konkurs organizowany jest w celu popularyzowania problematyki geopolitycznej, a także w celu promowania czytelnictwa książek o tematyce międzynarodowej.

W konkursie oceniane są publikacje naukowe z zakresu: geopolityki, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, geografii historycznej i politycznej, nauki o cywilizacji, geoekonomii, zagadnień teoretycznych dotyczących władzy w aspekcie międzynarodowym, metodologii nauk społecznych w odniesieniu do spraw międzynarodowych. W konkursie nie biorą udziału książki o charakterze publicystycznym. Dopuszczana jest memuarystyka i zredagowane wydania dokumentów źródłowych istotnych odnoszących się do problematyki międzynarodowej.

Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap I – publiczne zgłaszanie propozycji konkursowych (do czerwca następnego roku).

Etap II – władze PTG (Zarząd, przewodniczący komisji naukowych oraz oddziałów terenowych) wyłaniają dziesięć nominacji konkursowych (do września następnego roku)

Etap III – FINAŁ – przesyłane są ankiety konkursowe z listą dziesięciu nominowanych książek do członków Jury Konkursu, powołanych przez Zarząd i Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. W skład Jury wchodzi nie mniej niż dziesięciu badaczy, specjalizujących się w tematyce międzynarodowej, posiadających stopień naukowy co najmniej doktora. Członkowie jury nie będą mogli głosować na książki, których są autorami, współautorami lub redaktorami naukowymi (nie dotyczy recenzji).

Podstawą do oceny książek są opracowane w PTG kryteria oceny prac z zakresu spraw międzynarodowych:

https://ptg.edu.pl/kryteria-oceny-prac-z-zakresu-spraw-miedzynarodowych/

Publiczne ogłoszenie laureata odbywa się na Zjazdach Geopolityków Polskich.

Nagrody w Konkursie są wręczane podczas inauguracji ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Zjazd Geopolityków Polskich”, która odbywa się zwykle w grudniu każdego roku.

Nagroda w Konkursie ma charakter honorowy. W jej skład wchodzi statuetka wg wzoru przyjętego przez Zarząd PTG, dyplom oraz nagrody rzeczowe wg postanowienia Zarządu PTG.

KONKURS KSIĄŻKA GEOPOLITYCZNA ROKU 2022:

LAUREAT:
Mickiewicz, P., Morska szachownica – geopolityczne znaczenie akwenów morskich, Chomęcice 2022.

WYRÓŻNIENIE:
Brudnicka-Żółtaniecka, J., Afganistan – budowanie państwa, Kraków 2022.

LISTA PUBLIKACJI ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU:

Banasik, M., Rogozińska, A., Bezpieczeństwo geopolityczne, Warszawa 2022.
Bogusz, D., Symulatory i trenażery lotnicze w szkoleniu pilotów wojskowych w Polsce, Dęblin 2022.
Brudnicka-Żółtaniecka, J., Afganistan – budowanie państwa, Kraków 2022.
Dodds, K., Geopolityka. Krótkie wprowadzenie, Łódź 2022.
Góra, D., Szumski, J., Werra, Z., Rzeczpospolita, ale jaka?, Warszawa 2022.
Mickiewicz, P., Morska szachownica – geopolityczne znaczenie akwenów morskich, Chomęcice 2022.
Plebaniak, P., Siły psychohistorii – zrozumieć wczoraj, by zawładnąć jutrem, Kraków 2022.
Potulski, J, Bógdał-Brzezińska, A., Wendt, J., Aktorzy – Relacje – Przestrzenie. Wyzwania dla geografii politycznej, stosunków międzynarodowych i geopolityki, Kraków 2022.
Winiarski, Ł., Manifest antykomunistyczny, Warszawa 2022.
Wojczal, K., Trzecia dekada. Świat dziś i za 10 lat, Warszawa 2022.


W 2022 zgłoszono 21 publikacji.

================================================================================

 

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI:

2021 r.

Nagroda główna:
Wilczyński, W.J., Regiony świata. Geografia i geopolityka, Kraków 2021.

Wyróżnienie:
Budzisz, M., Wszystko jest wojną. Rosyjska kultura strategiczna, Warszawa 2021.

 

2020 r.

Nagroda główna:
Kleer, J., Zmierzch Europy, Warszawa 2020.

Wyróżnienie:
Czajkowski, M., Przestrzeń kosmiczna w strategii bezpieczeństwa narodowego USA, Kraków 2020.
Plebaniak, P., Chiny. Zrozumieć imperium, Warszawa 2020.

 

2019 r.

Nagroda główna:
Wilczyński, P.L., Geografia przemysłu zbrojeniowego Europy, Kraków 2019.

Wyróżnienie:
Roszkowski, W., Roztrzaskane Lustro-Upadek cywilizacji zachodniej, Kraków 2019.

 

2018 r.

Nagroda główna:
Eberhardt, P., Granice polityczne Polski i jej sąsiadów w XX wieku (wybrane zagadnienia), Kraków 2018.

Wyróżnienie:
Sykulski, L., Geopolityka a bezpieczeństwo Polski, Warszawa 2018.

 

2017 r.

Nagroda główna:
Eberhardt, P., Słowiańska geopolityka, Kraków 2017.

Wyróżnienia:
Białoskórski, R., Kobryński, R., Sułek, M., Potęga państw 2017. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian – raport potęgometryczny, Warszawa 2017.
Kisielewski, T., Przesmyk Suwalski, Rosja kontra NATO, Poznań 2017.

2016 r.

Nagroda główna:
Eberhardt P., Rozwój światowej myśli geopolitycznej – wybrane zagadnienia, Warszawa 2016.

Wyróżnienia:
Skrzyp J., Geopolityka. Przeszłość w przyszłości, Warszawa 2016.
Stolarczyk M., Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992-2015, Katowice 2016.
Krzywicka K., Trefler P. (red.),​ Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej, Lublin 2016.

 

2015 r.

Nagroda główna:
Świder K., Rosyjska świadomość geopolityczna a Ukraina i Białoruś, ISP PAN Warszawa 2015

Wyróżnienie:
Gardocki S., Rosja i jej sąsiedzi, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

 

2014 r.

Nagroda główna:
Balcer A., Wóycicki K., Polska na globalnej szachownicy, Poltext, Warszawa 2014.​

Wyróżnienia:
Rojek P., Przekleństwo imperium – źródła rosyjskiego zachowania, Wydawnictwo M, Kraków 2014.
Czarny R. M., High North – między geografią a polityką, Scandinavium, Kielce 2014.

 

2013 r.

Nagroda główna:
Sułek M., Potęga państw. Modele i zastosowania, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.

Wyróżnienia:
Eberhardt P. (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, IGiPZ PAN, Warszawa 2013.
Szeptycki A., Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

 

2012 r.

Nagroda główna:
Bieleń S., Skrzypek A. (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Wyróżnienie:
Haliżak E. (red.), Geoekonomia, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2012.

stat4u