3. edycja – 2020

EDYCJA 2020 – 133 uczestników (w tym 48 zagranicznych)

LAUREACI:

1. Jan Pabisiak (Uniw. Wrocławski)

 

 

 

 

 

2. Damian Pałka (Uniw. Pedagogiczny w Krakowie)

 

 

 

 

 

3. Aleksy Borówka (Uniw. Wrocławski)

 

 

 

 

 

REZULTAT ROZGRYWEK FINAŁOWYCH/FINAL GAMES RESULTS:

Place: Participant: Written part: Spoken part: Practice part: Total points: Medal:
1. Jan PABISIAK 10 9 7 27 Gold
2. Damian PAŁKA 6 5 10 21 Gold
3. Aleksy BORÓWKA 9 6 3 18 Gold
4. Răzvan M. ALBU 9 8 0 17 Silver
5. Marek ŁATA 1 8 6 15 Silver
6. Jakub ZGŁOBICKI 5 0 9 14 Silver
7. Maciej KĘDZIERSKI 7 0 5 12 Silver
8. Márk SIMA 1 10 0 11 Silver
9. Piotr NAWAŁA 0 0 8 8 Bronze
10. Kacper KOCIUMBAS 3 4 0 7 Bronze
10. Aleksandra NĘDZA 4 0 3 7 Bronze
12. Natalia KUCIŃSKA 0 0 5 5 Bronze
13. Lena PEJO 0 0 3 3 Bronze
14. Mateusz AMBROŻEK 2 0 0 2
15. other finalists 0 0 0 0

 

Wywiady z uczestnikami finału:

Program finału:
The final games schedule:

Miejsce Zawodów Finałowych: / Place of Final Games:


Depułtycze Nowe 44, Centrum Współpracy Transgranicznej PWSZ w Chełmie


9:00 participant registeration and gifts granting/rejestracja uczestników, przekazanie pakietów finalisty


9:15 opening, prizes presentation/otwarcie zawodów, prezentacja nagród


9:30 part I – written test/I część – test pisemny


10:30 coffee break, jury check I part test/przerwa kawowa, sprawdzanie prac w części I


10:50 I part results annoucement, prizes for I part handing over/ogłoszenie wyników części I, wręczenie nagród od sponsora za najlepsze wyniki w części I


11:15 part II – spotken test/II część – test ustny


13:50 annoucement of the II part results on map/ogłoszenie wyników części II w postaci mapy


14:00 meal break/przerwa obiadowa


14:45 preparations for practical test – III part/przygotowanie do części III – praktycznej


15:00 part III – practice test/III część – test praktyczny


19:10 final stage results annoucement and prizes handling over/ogłoszenie wyników całościowych, wręczenie nagród, dekoracja medalami
19:30 ending/zakończenie zawodów

Prowadzący: dr Piotr L. Wilczyński

Jury:
prof. dr hab. IGNACY KITOWSKI (przewodniczący)
prof. dr hab. PAWEŁ SOROKA
prof. dr hab. WITOLD WILCZYŃSKI
dr IWONA LASEK-SUROWIEC
dr KRZYSZTOF ŻĘGOTA

 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO FINAŁU:

LIST OF FINALISTS:

1) Jakub Bajorek (Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław) – 48p.
2) Mateusz Ambrożek (Uniwersytet Warszawski, Warszawa) – 45p.
3) Jan Pabisiak (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – 42p.
4) Maciej Kędzierski (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) – 40p.*
5) Marcin Adamczyk (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – 38p.
5) Răzvan M. Albu (Uniw. w Krajowie, Rumunia) – 38p.
5) Piotr Nawała (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) – 38p.
5) Jakub Zgłobicki (III LO, Lublin) – 38p.
9) Kacper Kociumbas (Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław) – 37p.
9) Paulina Kozioł (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – 37p.
11) Jolanta Kotulak (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) – 36p.*
12) Natalia Kucińska (PWSZ, Chełm) – 35p.
12) Marek Łata (PWSZ, Chełm) – 35p.
14) Wiktor Możgin (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) – 34p.
15) Eryk Kowalczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) – 33p.
15) Aleksandra Nędza (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) – 33p.
17) Magdalena Maj (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – 31p.
18) Michał Garbino (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) – 30p.
18) Márk Sima (Uniwersytet Loránda Eötvösa, Budapeszt, Węgry) – 30p.*
20) Aleksy Borówka (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – 29p.
20) Adam Kochanecki (Uniwersytet Śląski, Katowice) – 29p.
22)** Damian Pałka (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) – 28p.
22)** Lena Pejo (XXI LO, Lublin) – 28p.
* – uwzględniono odwołanie po pierwotnym ogłoszeniu wyników \ result complaint included after inital publication of the results.
** – zakwalifikowani gdyż pierwotnie zajmowali 20 lokatę, ale spadli na 22 po uznaniu reklamacji zachowując miejsce w finale
\ qualified as 20 place finalists but after results complaints verification they were at 22 with final stage qualification still obtained

Szczegółowe wyniki:

WYNIKI ETAPÓW 1 I 2 ORAZ LISTA UCZESTNIKÓW  \ 1st&2nd STAGE RESULTS & PARTICIPANTS LIST

PYTANIA II ETAPU do pobrania \ II STAGE TEST for download (Odpowiedzi/Answers)

II etap odbył się zdalnie 11 lipca o godzinie 11:00 \ 2nd stage was held on-line at 11:00 (Warsaw time) July, 11th.

Termin nadsyłania prac na I etap konkursu minął 30 maja 2020.

Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów, studentów, doktorantów i absolwentów w przyszłym roku!

Zapisy poprzez wysłanie skanu podpisanej karty zgłoszeniowej oraz potwierdzenia wpłaty darowizny na rzecz organizacji Olimpiady do 30 kwietnia 2021 r. na adres ptg@ptg.edu.pl
Szczegóły: https://ptg.edu.pl/olimpiada/

Okręgi Olimpiady Geopolitycznej 2020:

stat4u