Zgłoszenia i regulamin

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOPOLITYCZNE

zaprasza do udziału w dorocznym konkursie o charakterze międzynarodowym:

MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA GEOPOLITYCZNA

Uczestnicy mogą brać udział reprezentując swoją uczelnię lub indywidualnie. Aby wziąć udział należy zapoznać się z REGULAMINEM (do pobrania po kliknięciu w link). Zapisy i zgłoszenia do każdej edycji konkursu trwają do 1 marca i można ich dokonać poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 Regulaminu) na adres olimpiada@ptg.edu.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty darowizny na organizację konkursu w wysokości 100 zł na konto PTG: 44 1020 2906 0000 1902 0540 9034
(w tytule wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz: darowizna na organizację Olimpiady Geopolitycznej).

Zgłoszenia uczestników może dokonać również szkoła lub uczelnia. Potwierdzenie o wpisaniu na liście uczestników przyjdzie w ciągu tygodnia drogą maila zwrotnego oraz zostanie potwierdzone na liście uczestników opublikowanej tutaj zgodnie z harmonogramem. W przypadku zwolnienia z I etapu załączyć do zgłoszenia należy potwierdzające te uprawnienie dokumenty.

Do wygrania:
– stypendium PTG, którego wysokość zależna jest od liczby zgłoszeń i zajętego miejsca w finale.
– publikacja bez opłat w naszych czasopismach: “Przegląd Geopolityczny”, “European Journal of Geopolitics”;
– prenumerata Przeglądu Geopolitycznego;
– bezpłatny udział w Zjeździe Geopolityków Polskich;
– bezpłatne członkostwo w PTG na 1 lub 2 lata;
– wywiad na kanale PTG na Youtube;
– spotkanie z czołowymi polskimi i zagranicznymi geopolitykami;
– tytuł Laureata i Finalisty Olimpiady Geopolitycznej;
– odznaczenia “Geopolityki i Geostrategii” z baretką na mundur;
nagrody rzeczowe od sponsorów;
– możliwość uzyskania punktów za udział w konkursie w celu ubiegania się o przyznanie stypendiów uczelnianych i ministerialnych;
– wygranie ekskluzywnego udziału w Letniej Szkole Geopolityki;
– inne nagrody dodatkowe.

INFORMATION IN ENGLISH

stat4u