1. edycja – 2018

EDYCJA 2018 (86 uczestników, w tym 7 zagranicznych):

LAUREACI:
Szymon Struszyński (UWr)     

Damian Jarnicki (UPH Siedlce)  

Aleksy Borówka (UWr)

Lista finalistów:

Miejsce Imię i nazwisko Uczelnia cz. pisemna cz. ustna cz. praktyczna Suma punktów Nagroda
1. Szymon Struszyński Uniwersytet Wrocławski 8 pkt. 9 pkt. 8 pkt 25 pkt. Złota wstęga
2. Damian Jarnicki Uniwersytet Przyrodnicz-Humanistyczny w Siedlcach 8 pkt. 7 pkt. 7 pkt. 22 pkt. Złota wstęga
3. Aleksy Borówka Uniwersytet Wrocławski 10 pkt. 10 pkt. 0 pkt. 20 pkt. Złota wstęga
4. Łukasz Kubiak Uniwersytet Warszawski 9 pkt. 3 pkt. 4 pkt. 16 pkt. Srebrna wstęga
4. Piotr Nawała Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 3 pkt. 3 pkt. 10 pkt. 16 pkt. Srebrna wstęga
4. Wojciech Zrayko Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 2 pkt. 8 pkt. 6 pkt. 16 pkt. Srebrna wstęga
7. Kinga Kiepura Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 5 pkt. 6 pkt. 2 pkt. 13 pkt. Srebrna wstęga
8. Przemysław Misiura Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 0 pkt. 3 pkt. 9 pkt. 12 pkt. Srebrna wstęga
9. Zbigniew Chechliński Uniwersytet Essex w Colchester (Wielka Brytania) 6 pkt. 3 pkt. 0 pkt. 9 pkt. Brązowa wstęga
9. Patryk Matysiuk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 5 pkt. 0 pkt. 4 pkt. 9 pkt. Brązowa wstęga
9. Łukasz Muszyński Uniwersytet Łódzki 0 pkt. 4 pkt. 5 pkt. 9 pkt. Brązowa wstęga
12. Krzysztof Kowalczyk Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2 pkt. 5 pkt. 1 pkt. 8 pkt. Brązowa wstęga
13. Przemysław Ambrożek Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. —–
13. Adam Myślicki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. —–
13. Beata Belica Uniwersytet Warszawski 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. —–
13. Marcin Pietrzyk Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. —–
13. Łukasz Dzieciuch Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. —–
13. Aitzhan Kulumzhanova Kazachski Państwowy Uniwersytet Prawniczy w Astanie (Kazachstan) 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. —–
13. Fabian Górecki Uniwersytet Szczeciński 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. —–
13. Natalia Misiaczek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt. 0 pkt.

—–

 

Data Zawodów Finałowych: 1 XII 2018 r.
Miejsce Zawodów Finałowych: Instytut Politologii UWM, Feliksa Szrajbera 11, Olsztyn.

Program:
9:00 rejestracja uczestników
9:30 otwarcie zawodów
9:45 I część – test pisemny
10:45 przerwa kawowa
11:15 przygotowanie do części II – ustnej
11:30 II część – test ustny (wstęp)
12:00 II część – test ustny (część turniejowa)
13:30 przerwa obiadowa
14:30 ogłoszenie wyników części I i II
14:35 przygotowanie do części III – praktycznej
14:50 III część – test praktyczny (grupa 1)
15:50 III część – test praktyczny (grupa 2)
16:50 ogłoszenie wyników części III
17:00 zakończenie zawodów

I i II etap:

LISTA UCZESTNIKÓW I WYNIKI I I II ETAPU (PARTICIPATION LIST AND RESULTS):
LISTA 20 FINALISTÓW (z liczbą punktów w 2 etapie):
1. Borówka Aleksy, Uniw. Wrocławski (39 p.)
1. Misiura Przemysław, Uniw. Warmińsko-Mazurski (39 p.)
3. Ambrożek Przemysław, Uniw. Jagielloński (36 p.)
3. Kubiak Łukasz, Uniw. Warszawski (36 p.)
5. Chechliński Zbigniew, Univ. of Essex (Wlk. Brytania) (35 p.)
5. Nawała Piotr, Uniw. Pedagogiczny w Krakowie (35 p.)
7. Matysiuk Patryk, Uniw. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (34 p.)
7. Struszyński Szymon, Uniw. Wrocławski (34 p.)
9. Myślicki Adam, Uniw. Pedagogiczny w Krakowie (33 p.)
10. Kowalczyk Krzysztof, Uniw. Jagielloński (28 p.)
11. Zrayko Wojciech, Akademia Sztuki Wojennej (26 p.)
12. Jarnicki Damian, Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczy w Siedlcach (25 p.)
13. Kiepura Kinga, Uniw. Pedagogiczny w Krakowie (22 p.)
14. Belica Beata, Uniw. Warszawski (20 p.)
15. Muszyński Łukasz, Uniw. Łódzki (16 p.)
16. Pietrzyk Marcin, Uniw. Jagielloński (10 p.)
17. Dzieciuch Łukasz, PWSZ w Sandomierzu (9 p.)
18. Kulumzhanova Aitzhan, Kazachski Państwowy Uniw. Prawa (Kazachstan) (8 p.)
19. Górecki Fabian, Uniw. Szczeciński (7 p.)
20. Misiaczek Natalia, Uniw. Adama Mickiewicza w Poznaniu (5 p.)
Szczegółowe wyniki: OG2018.xls

OKRĘGI OLIMPIADY GEOPOLITYCZNEJ – 2018 (zawody okręgowe odbywają się w siedzibach oddziałów terenowych):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stat4u