Członkostwo

W trakcie trwania naboru można przyłączyć się do działającego już oddziału (obecnie działa kilkanaście jednostek terenowych) lub założyć własny. Wystarczy trzech członków zwyczajnych do założenia oddziału. Aktualnie trwa nabór nowych członków!

Formalności związane z przystąpieniem są bardzo proste:

1. Zapoznaj się ze statutem PTG;

2. Wydrukuj deklarację członkowską, wypełnij ją i prześlij na adres PTG pocztą lub mailem;

3. Wpłać składkę członkowską (tylko 200 zł na rok) na niżej podane konto PTG.

W ciągu 30 dni od otrzymania deklaracji i zaksięgowania wpłaty wysyłana jest legitymacja członkowska, która upoważnia do wszystkich praw członka PTG. (nie dotyczy okresu 30 dni przed Walnym Zebranie Członków/Delegatów PTG i/lub konferencji krajowych organizowanych przez PTG)

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

STATUT PTG

Korzyści z członkostwa w PTG:

 • ułatwienie publikacji w czasopismach naukowych PTG (Przeglądzie Geopolitycznym i European Journal of Geopolitics) i monografiach zbiorowych,
 • zniżki lub zwolnienie z opłat za publikację w w/w czasopismach,
 • kontakty w krajowych i zagranicznych środowiskach naukowych,
 • możliwość brania udziału w zamkniętych spotkaniach i debatach towarzystwa, w tym w zebraniach oddziałów terenowych i komisji tematycznych,
 • współudział w nominowaniu osób i książek geopolitycznych w konkursach PTG,
 • pomoc w dotarciu do specjalistycznej literatury,
 • zniżki na publikacje wydawane przez Towarzystwo i zaprzyjaźnione wydawnictwa,
 • zniżki na udział w konferencjach naukowych i Zjazdach Geopolityków Polskich
 • zaświadczenia do przewodów doktorskich i habilitacyjnych o przynależności do towarzystwa naukowego,
 • możliwość korzystania z usług wydawnictwa PTG bez dodatkowej marży (szybki czas wydania, druku, wysoki poziom prac redaktorskich, profesjonalni recenzenci)
 • umożliwienie publikacji na polskich i zagranicznych portalach eksperckich, wykładów i wywiadów w Internecie i innych mediach.
 • zniżki za udział w projektach PTG, np. Grach Wojennych, czy Letnich Szkołach.

Kontakt z Polskim Towarzystwem Geopolitycznym

e-mail: ptg@ptg.edu.pl

 

Adres korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7 lok. 26

30-198 Kraków

KRS 0000325431

NIP 949-215-93-59

REGON 241291048

 

 

Wpłaty składek członkowskich (w roku 2024: 200zł) oraz darowizny (wyłącznie przelewy krajowe w PLN) prosimy kierować na poniższy numer konta bankowego PTG.

Numer konta bankowego, na który można wpłacać składki członkowskie oraz darowizny:

44 1020 2906 0000 1902 0540 9034 (PKO BP)

stat4u