Rada Naukowa

Do zasad i zadań Rady Naukowej należy:

– Rada Naukowa jest statutowym organem doradczym Zarządu PTG
– na czele Rady Naukowej stoi prezydium
– członkiem Rady Naukowej może być tylko członek PTG z habilitacją
– w wyjątkowych sytuacjach prezydium może dokooptować do grona Rady Naukowej doktora o wybitnych osiągnięciach
– obowiązkiem jest utrzymywanie kontaktu korespondencyjnego członków rady z prezydium rady i zarządem
– zadaniem Rady Naukowej jest wspieranie młodszych stopniem członków PTG pod względem jakości ich
prac w swoich ośrodkach akademickich, członkowie Rady Naukowej dają pierwszeństwo w recenzowaniu i promotorstwie pozostałych członków PTG
– Rada Naukowa działa na rzecz PTG w tym w szczególności promowanie współpracy zagranicznej dzięki swoim kontaktom
– Rada Naukowa stoi na straży poziomu naukowego wydawnictw PTG
– Rada Naukowa recenzuje prace członków PTG i wydawnictw PTG
– Rada Naukowa stanowi kapitułę Nagrody im. Oskara Żebrowskiego, przyznawanej za wybitne osiągnięcia naukowe i popularyzatorskie polskim geopolitykom
– Rada Naukowa pilnuje by idee i wartości promowane przez PTG nie zginęły (vide
“Wizja rozwoju PTG” na naszej stronie: https://ptg.edu.pl/wizja-rozwoju-polskiego-towarzystwa-geopolitycznego/)

Kliknij aby pobrać Regulamin Rady Naukowej.

 

Aktualny skład Rady Naukowej (aktualizowany co roku):

 

Mirosław Sułek                             Warszawa (Przewodniczący Rady)
Jarosław Wołejszo                      Kalisz (Wiceprezes PTG ds. Naukowych)
Margot Stańczyk-Minkiewicz  Gdańsk (Wiceprezes PTG ds. Wydawniczych)
Jerzy Będźmirowski                          Gdańsk (Gdynia)
Robert Białoskórski                          Warszawa (Siedlce)
Agnieszka Bógdał-Brzezińska         Warszawa
Zbigniew Ciekanowski                     Warszawa
Marek Delong                                    Przemyśl
Zbigniew Długosz                             Kraków
Ireneusz Dziubek                              Kalisz
Krystian Frącik                                 Kalisz
Dariusz Góra                                      Warszawa
Robert Istok                                       zagranica (Presov-Słowacja)
Wojciech Janicki                              Lublin
Ignacy Kitowski                                Chełm
Wojciech Kotowicz                          Olsztyn
Daniel Kucharek                              Dęblin
Jarosław Macała                              Wrocław (Zielona Góra)
Konrad Malasiewicz                       Kalisz
Piotr Mickiewicz                             Gdańsk
Wojciech Modzelewski                  Olsztyn
Włodzimierz Osadczy                    Chełm
Jan Posobiec                                    Kalisz
Tomasz Rubaj                                  Kalisz
Waldemar Scheffs                           Kalisz
Paweł Soroka                                   Warszawa
Katarzyna Szara                              Rzeszów
Bogusław Ślusarczyk                      Rzeszów
Jan A. Wendt                                   Gdańsk
Andrzej Zapałowski                        Rzeszów
Krzysztof Żęgota                             Olsztyn

Funkcję sekretarza Rady Naukowej pełni mgr Kinga Kiepura-Tłok (ptg@ptg.edu.pl)

stat4u