Rada Naukowa

Do zasad i zadań Rady Naukowej należy:

– Rada Naukowa jest statutowym organem doradczym Zarządu PTG
– na czele Rady Naukowej stoi prezydium
– członkiem Rady Naukowej może być tylko członek PTG z habilitacją
– w wyjątkowych sytuacjach prezydium może dokooptować do grona Rady Naukowej doktora o wybitnych osiągnięciach
– obowiązkiem jest utrzymywanie kontaktu korespondencyjnego członków rady z prezydium rady i zarządem
– zadaniem Rady Naukowej jest wspieranie młodszych stopniem członków PTG pod względem jakości ich
prac w swoich ośrodkach akademickich, członkowie Rady Naukowej dają pierwszeństwo w recenzowaniu i promotorstwie pozostałych członków PTG
– Rada Naukowa działa na rzecz PTG w tym w szczególności promowanie współpracy zagranicznej dzięki swoim kontaktom
– Rada Naukowa stoi na straży poziomu naukowego wydawnictw PTG
– Rada Naukowa recenzuje prace członków PTG i wydawnictw PTG
– Rada Naukowa stanowi kapitułę Nagrody im. Oskara Żebrowskiego, przyznawanej za wybitne osiągnięcia naukowe i popularyzatorskie polskim geopolitykom
– Rada Naukowa pilnuje by idee i wartości promowane przez PTG nie zginęły (vide
“Wizja rozwoju PTG” na naszej stronie: https://ptg.edu.pl/wizja-rozwoju-polskiego-towarzystwa-geopolitycznego/)

Kliknij aby pobrać Regulamin Rady Naukowej.

 

Aktualny skład Rady Naukowej (aktualizowany co roku):

Profesor:

Oddział PTG:

Mirosław Sułek Warszawa (Przewodniczący Rady)
Piotr Mickiewicz Gdańsk (Wiceprezes PTG ds. Naukowych)
Witold Wilczyński Kraków (Wiceprezes PTG ds. Wydawniczych)
Jerzy Będźmirowski Gdańsk (Gdynia)
Robert Białoskórski Warszawa (Siedlce)
Stefan Bielański Kraków
Marcin Chełminiak Olsztyn
Selim Chazbijewicz Olsztyn
Marek Delong Rzeszów
Zbigniew Długosz Kraków
Dariusz Góra Warszawa
Robert Istok Preszów (SŁOWACJA)
Ignacy Kitowski Chełm
Jarosław Macała Wrocław (Zielona Góra)
Andrzej Makowski Gdańsk (Gdynia)
Leszek Moczulski Warszawa
Paweł Soroka Warszawa
Katarzyna Szara Rzeszów
Roman Szul Warszawa
Bogusław Ślusarczyk Rzeszów
Jan Wendt Gdańsk
Andrzej Zapałowski Rzeszów

Funkcję sekretarza Rady Naukowej pełni mgr Kinga Kiepura-Tłok (ptg@ptg.edu.pl)

stat4u