VI edycja – 2023

WINNERS: LAUREACI:

1) Jon Košir (Ljubljana Univ., Slovenia)

2) Kamil Kłyszejko (A. Mickiewicz Univ. of Poznan, Poland)

3) Jakub Zgłobicki (3rd Sec. School of Lublin, Poland)

FINAL GAMES RESULTS:  WYNIKI ZAWODÓW FINAŁOWYCH:

Pl. Surname, Name School/Univ. Written test Oral test Practical test Sum Medal
1 Košir, Jon Univ. of Ljubljana – Slovenia 10 9 10 29 Gold
2 Kłyszejko, Kamil A. Mickiewicz Univ. of Poznan – Poland 9 10 4 23 Gold
3 Zgłobicki, Jakub 3rd Sec. School of Lublin – Poland 5 8 5 18 Gold
4 Iwańczuk, Michał KEN Univ. of Krakow – Poland 7 7 2 16 Silver
5 Jurczyk, Mateusz KEN Univ. of Krakow – Poland 3 5 8 16 Silver
6 Nędza, Aleksandra KEN Univ. of Krakow – Poland 5 4 7 16 Silver
7 Kozak, Kajetan 3rd Sec. School of Lublin – Poland 8 4 4 16 Silver
8 Kaniewski, Krystian Academy of Land Forces in Wroclaw – Poland 2 4 9 15 Silver
9 Szymerska, Hanna Jagiellonian Univ. of Krakow – Poland 6 6 0 12 Silver
10 Jagiełło, Mateusz KEN Univ. of Krakow – Poland 1 4 6 11 Silver
11 Piróg, Patrycja KEN Univ. of Krakow – Poland 0 4 1 5 Bronze
12 Zębik, Paweł KEN Univ. of Krakow – Poland 0 4 0 4 Bronze
13-20 all other participants 0 0 0 0 none

 

Test pisemny / Written test


Test ustny/ Oral test

Test praktyczny / Practical test


Sponsorzy i partnerzy / Sponsors & parners

The value of this edition prizes was above 25000PLN due to donation of our strategic sponsor – Fundacja Empiria i Wiedza.
Other sponsors were: The Institute of National Rememberance, KEN Univ. of Krakow, and Polish Geopolitical Society and private donors. Geopolitical Review served as media patron.

Wartość nagród wyniosła w tym roku ponad 25 000zł dzięki donacji partnera strategicznego –  Fundacji Empiria i Wiedza.
Pozostałymi sponsorami byli: Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet KEN w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Geopolityczne i darczyńcy prywatni. Patronem medialnym był Przegląd Geopolityczny.

The main prize was an advanced gaming laptop. Other prizes included astronomical telescopes, drone, tablets, e-book readers, wireless headphones, headlights, powerbanks and other electronic devices, binoculars, books, board games, geopolitical studies entrance right and membership in Polish Geopolitical Society.

Główną nagrodą był nowoczesny laptop gamingowy. Do innych nagród należały drony, teleskopy astronomiczne, tablety, czytniki e-booków, słuchawki i głośniki bezprzewodowe, pióra, książki, gry planszowe, prawo do rozpoczęcia studiów geopolitycznych i członkostwo w PTG.


The Final Games of IGC took place in Krakow, Poland – 1-3rd December 2023.
Finał MOG odbył się w Krakowie – 1-3 grudnia 2023.
LIST OF FINALISTS:
LISTA FINALISTÓW:

1. Jon Košir (Ljubljana Univ., SLOVENIA) – 71 pts.
2. Michał Iwańczuk (Pedagogical Univ. of Krakow, POLAND) – 70 pts.
2. Patrycja Piróg (Pedagogical Univ. of Krakow, POLAND) – 70 pts.
4. Jakub Zgłobicki (3rd Sec. School in Lublin, POLAND) – 59 pts.
5. Mateusz Jurczyk (Pedagogical Univ. of Krakow, POLAND) – 56 pts.
6. Paweł Zębik (Pedagogical Univ. of Krakow, POLAND) – 55 pts.
7. Mateusz Jagiełło (3rd Sec. School in Zielona Góra, POLAND) – 51 pts.
8. Shahzaib Khan (Univ. of Lahore, PAKISTAN) – 45 pts.
8. Kamil Kłyszejko (A. Mickiewicz Univ. in Poznan, POLAND) – 45 pts.
10. Krystian Kaniewski (Academy of Land Forces, POLAND) – 43 pts.
10. Hanna Szymerska (Jagiellonian Univ., POLAND) – 43 pts.
12. Aleksandra Nędza (Pedagogical Univ. of Krakow, POLAND) – 40 pts.
13. Mohammed Chaieb (Hassan II Univ. in Casablanca, MOROCCO) – 36 pts.
13. Mateusz Wiszniewski (Academy of Land Forces, POLAND) – 36 pts.
15. Tetsu Yonezawa (Hokkaido Univ., JAPAN) – 34 pts.
16. Karol Iwan (J. Kochanowski Univ. in Kielce, POLAND) – 33 pts.
16. Yuki Nakashima (Kitakyushu Univ., JAPAN) – 33 pts.
18. Zhanar Assylbekova (North Kazakhstan State Univ., KAZAKHSTAN) – 31 pts.
18. Kajetan Kozak (3rd Sec. School in Lublin, POLAND) – 31 pts.
18. Piotr Obikowski (Acad. of Physical Education in Krakow, POLAND) – 31 pts.


FULL LIST OF PARTICIPANTS/PEŁNA LISTA UCZESTNIKÓW 70 participants from 18 countries/70 uczestników z 18 państw świata z wynikami I i II etapu.


STAGE 2.3 / etap 2.3 (duels/pojedynki)

Stage 2.3, the geopolitical duels, were organized 4-11 July. Before the beginning all participants had to prepare at least 6 questions, which afterwards were to be given to their opponents. Those who had managed to fullfill this requirement were distributed on a duel positions a day before the beginning.
Etap 2.3, pojedynki geopolityczne, był zorganizowany 3-12 lipca. Przed rozpoczęciem, wszyscy uczestnicy mają do przygotowania po 6 pytań, które następnie będą przesyłane przeciwnikom. Wszyscy, którzy spełnią to zostali rozstawieni na pozycjach startowych dzień przed rozpoczęciem.

Results/wyniki:

Participant’s questions & answers / Pytania i odpowiedzi Uczestników: (zip file)


STAGE 2.2 / etap 2.2 (quiz)

36 of 70 participants have been qualified for stage 2.2 quiz / 36 z 70 zawodników zakwalifikowało się do drugiej części drugiego etapu – quizu.

The quiz took place during a week 19-26 of June. Participants got 20 map fragments (geography quiz) of strategically important places. During one week they had to recognize what are those places. For every correct recognition there is 1 point added. Participants got also 20 pictures of weaponry equipment (weaponry quiz) to recognize. During a week, for correct recognition of weapon and a country of its origin they can add another 1 point for each correct recognition, 0,5 for the names and 0,5 for countries of origin.
Quiz odbył się przez tydzień 19-26 czerwca. Uczestnicy w nim otrzymują 20 fragmentów map (quiz geograficzny) strategicznych miejsc. Ich zadaniem jest przez tydzień rozpoznać co to za miejsca. Za każdą nazwę, którą w ciągu tygodnia odgadną otrzymują dodatkowy 1 punkt.  Uczestnicy otrzymują także 20 fragmentów zdjęć współczesnego uzbrojenia (quiz zbrojeniowy). Ich zadaniem jest przez tydzień rozpoznać co to za broń i napisać nazwę jej kraju pochodzenia. Za każdą poprawnie wskazaną w ciągu tygodnia nazwę broni i kraju pochodzenia, zawodnicy otrzymują po 0,5 p.

Weaponry quiz results/Wynik quizu zbrojeniowego:

Geography quiz results/Wynik quizu geograficznego:

Questions / Zadania:
GEOGRAPHY QUIZ:
https://ptg.edu.pl/wp-content/uploads/QG-2023.pdf
WEAPONRY QUIZ: https://ptg.edu.pl/wp-content/uploads/WG-2023.pdf

Correct answers / poprawne odpowiedzi: https://ptg.edu.pl/wp-content/uploads/GQWQ-2023-correct-answers.txt


STAGE 2.1 / etap 2.1 (test)

The test was held on-line 3rd of June, 10:00 a.m. (Warsaw time). It was composed by our experts and corresponded with 9 fields of geopolitical interest. Each question had 6 possible answers, with only 1 correct. For wrong answers there was -1 pts. and for correct ones +1 pts. No penalty for leaving empty answer slot. Best three as well as all qualified for upcoming quiz are below.
Test odbył się on-line 3 czerwca, 10:00 rano czasu polskiego. Składał się z pytań ułożonych przez ekspertów w 9 głównych zagadnieniach związanych z geopolityką. Każde pytanie zawierało 6 możliwych odpowiedzi, z tylko jedną prawidłową. Za złą odpowiedź przydzielamy -1 punkt, za dobrą +1 punkt. Wynik nie jest odejmowany w przypadku braku odpowiedzi. Najlepsza trójka oraz lista zakwalifikowanych do quizu poniżej.

Test to download: (PDF)
Test do pobrania: (PDF)
Correct answers: (DOC)
Prawidłowe odpowiedzi: (DOC)

36 qualified participants to take part in further parts of IGC:
36 zawodników zakwalifikowanych do dalszych eliminacji w MOG:


STAGE 1/etap 1
The I stage has ended. We waited for I stage works till 30th of April. All sent essays were reviewed by independent international jury in a double-blind review process. 43 of 70 participants have been qualified for the 2nd stage. Two best essay authors will have their essays published in European Journal of Geopolitics or Geopolitical Review. The list of winners and 2nd stage qualified participants is below.
Zakończył się I etap. Opracowania należało nadsyłać do 30 kwietnia. Wszystkie nadesłane prace ocenione zostały przez niezależne, międzynarodowe grono jurorów w anonimowym procesie recenzyjnym. Zakwalifikowało się 43/70 uczestników. Dwóch najlepszych zawodników I etapu uhonorowanych zostanie publikacją w European Journal of Geopolitics lub Przeglądzie Geopolitycznym. Lista zakwalifikowanych do II etapu i autorzy najlepszych prac poniżej.

FULL LIST OF PARTICIPANTS/PEŁNA LISTA UCZESTNIKÓW 70 participants from 18 countries/70 uczestników z 18 państw świata (10 places reserved for the Geopolitical Essay Contest).

Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów, studentów, doktorantów i absolwentów w kolejnej VII edycji naszej Olimpiady planowanej w 2024 roku!

Zapisy poprzez wysłanie skanu podpisanej karty zgłoszeniowej oraz potwierdzenia wpłaty darowizny na rzecz organizacji Olimpiady zostały zakończone 1 marca  2023 r. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres olimpiada@ptg.edu.pl
Szczegóły: https://ptg.edu.pl/olimpiada/

stat4u