Sponsorzy i partnerzy

Sponsorzy i Partnerzy
Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej

The Sponsors & Partners
of the International Geopolitical Competitions


Sponsorzy główni / the Key Sponsors:

Fundacja Empiria i Wiedza została powołana aby budować i rozwijać potencjał polskiego kapitału społecznego i budować lepszą przyszłość Polski poprzez inwestowanie w edukację, w oparciu o równe szanse w dostępie do niej.

 


Fundatorzy dodatkowych nagród / the Founders of additional prizes:

 

 

 


Partnerzy / the Parnters:

Oddział terenowy PTG w Gdańsku

 


Patroni medialni / the Media Partners:

 

 


Oferta dla sponsorów, patronów i partnerów (pobierz).
Sponsorship & partnership offer (download).

stat4u