5. edycja – 2022

FULL LIST OF PARTICIPANTS/PEŁNA LISTA UCZESTNIKÓW 75 participants from 24 countries/75 uczestników z 24 państw świata.

STAGE 2.1 / etap 2.1 (test)
The test will be held on-line 4th of June, 10:00 a.m. (Warsaw time). It was composed by our experts and corresponded with 9 fields of geopolitical interest. Each question had 6 possible answers, with only 1 correct. For wrong answers there was -1 pts. and for correct ones +1 pts. No penalty for leaving empty answer slot.
Test odbędzie się on-line 4 czerwca, 10:00 rano czasu polskiego. Składać się będzie z pytań ułożonych przez ekspertów w 9 głównych zagadnieniach związanych z geopolityką. Każde pytanie zawiera 6 możliwych odpowiedzi, z tylko jedną prawidłową. Za złą odpowiedź przydzielamy -1 punkt, za dobrą +1 punkt. Wynik nie jest odejmowany w przypadku braku odpowiedzi.

51 of 75 participants have been qualified for the 2nd stage / 51 na 75 zawodników zakwalifikowano do drugiego etapu.


STAGE 1/etap 1
The I stage has ended. We waited for I stage works till 30th of April. All sent essays were reviewed by independent international jury in a double-blind review process. 51 of 75 participants have been qualified for the 2nd stage. Two best essay authors will have their essays published in European Journal of Geopolitics or Geopolitical Review. The list of winners and 2nd stage qualified participants is below.
Zakończył się I etap. Opracowania należało nadsyłać do 30 kwietnia. Wszystkie nadesłane prace ocenione zostały przez niezależne, międzynarodowe grono jurorów w anonimowym procesie recenzyjnym. Zakwalifikowało się 51/75 uczestników. Dwóch najlepszych zawodników I etapu uhonorowanych zostanie publikacją w European Journal of Geopolitics lub Przeglądzie Geopolitycznym. Lista zakwalifikowanych do II etapu i autorzy najlepszych prac poniżej.

51 of 75 participants have been qualified for the 2nd stage / 51 na 75 zawodników zakwalifikowano do drugiego etapu.

FULL LIST OF PARTICIPANTS/PEŁNA LISTA UCZESTNIKÓW 75 participants from 24 countries/75 uczestników z 24 państw świata.

 


Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów, studentów, doktorantów i absolwentów w kolejnej VI edycji naszej Olimpiady planowanej w 2023 roku!

Zapisy poprzez wysłanie skanu podpisanej karty zgłoszeniowej oraz potwierdzenia wpłaty darowizny na rzecz organizacji Olimpiady zostały zakończone 1 marca  2022 r. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres olimpiada@ptg.edu.pl
Szczegóły: https://ptg.edu.pl/olimpiada/

stat4u