5. edycja – 2022

The Final Games of IGC took place in Krakow, Poland – 28th-30th November 2022.
Finał MOG odbył się w Krakowie – 28-30 listopada 2022.

LAUREACIWINNERS:

1) OLIWIER OLESZCZUK                      &   LORENZO MACELLARI         (ex aequo)
(1st Sec. School of Chełm, POLAND)          (Univ. of Trident)

3) ALEKSANDER BOJANOWSKI
(3rd Sec. School of Gdynia, POLAND)

FINAL GAMES RESULTS:  WYNIKI ROZGRYWEK FINAŁOWYCH:

Pl. Participant School Points Medal
part I part II part III Ʃ
1. Oliwier Oleszczuk 1st Sec. School in Chełm 4 9 7 20 GOLD
1. Lorenzo Macellari Univ. of Trident 5 9 6 20 GOLD
3. Aleksander Bojanowski 3rd Sec. School in Gdynia 8 7 0 15 GOLD
4. Kacper Kremiec 1st Schools Union in Żory 1 10 3 14 SILVER
5. Krystian Kaniewski Academy of Land Forces 0 3 10 13 SILVER
6. Jon Košir Univ. of Ljubljana 7 4 0 11 SILVER
6. Jakub Zgłobicki 3rd Sec. School in Lublin 3 7 1 11 SILVER
8. Aleksandra Nędza Pedagogical Univ. of Krakow 0 0 10 10 SILVER
8. Kalina Badowska Univ. of Trident 9 1 0 10 SILVER
8. Franciszek Stachura-Baran Catholic Univ. of Lublin 7 3 0 10 SILVER
8. Kamil Kłyszejko Adam Mickiewicz Univ. 10 0 0 10 SILVER
12. Wiktoria Kolano WSB Academy 0 0 8 8 BRONZE
13. Paweł Zębik Pedagogical Univ. of Krakow 0 0 5 5 BRONZE
13. Patryk Kral 1st Sec. School in Cieszyn 0 0 5 5 BRONZE
13. Anjar Tri Laksono Univ. of Pecs 0 5 0 5 BRONZE
16. Patrycja Piróg Pedagogical Univ. of Krakow 2 0 0 2
16. Patrycja Radecka Krakow AFM Academy 0 0 2 2
18. other finalists   0 0 0 0

The best participant in written test – Kamil Kłyszejko:

Written test (part I):

The best participant in oral test – Kacper Kremiec:

Oral test (part II):

The best participants in practical test – Krystian Kaniewski & Aleksandra Nędza:

Practical test (part III):


SPONSORS & PARTNERS:    SPONSORZY I PARTNERZY:
The value of this edition prizes was above 25000PLN due to donation of our strategic sponsor – Fundacja Empiria i Wiedza.
Other sponsors were: The Institute of National Rememberance, Pedagogical Univ. of Krakow, Univ. of Lodz Publishing House and Polish Geopolitical Society and private donors. Hotel Fero Express in Krakow was also a partner and Geopolitical Review served as media patron.

Wartość nagród wyniosła w tym roku ponad 25 000zł dzięki donacji partnera strategicznego –  Fundacji Empiria i Wiedza.
Pozostałymi sponsorami byli: Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskie Towarzystwo Geopolityczne i darczyńcy prywatni. Partnerem finałów był Hotel Fero Express w Krakowie, a patronem medialnym Przegląd Geopolityczny.

The main prize was an advanced gaming laptop. Other prizes included visual projectors, tablets, e-book readers, wireless headphones and speakers, pens, books, board games, geopolitical studies entrance right and membership in Polish Geopolitical Society.

Główną nagrodą był nowoczesny laptop gamingowy. Do innych nagród należały projektory, tablety, czytniki e-booków, słuchawki i głośniki bezprzewodowe, pióra, książki, gry planszowe, prawo do rozpoczęcia studiów geopolitycznych i członkostwo w PTG.

LIST OF THE FINALISTS:     LISTA FINALISTÓW:

 1. Jon Košir (Ljubljana Univ., SLOVENIA) – 71 pts.
 2. Kacper Kremiec (1st Schools Union of Żory, POLAND) – 58 pts.
 3. Aleksandra Nędza (Pedagogical University of Kraków, POLAND) – 56 pts.
 4. Kalina Badowska (University of Trident, ITALY) – 46 pts.
 5. Franciszek Stachura-Baran (21st Sec. School of Lublin, POLAND) – 45  pts.
 6. Krystian Kaniewski (Academy of Land Forces, Wrocław, POLAND) – 43 pts.
 7. Oliwier Oleszczuk (1st Sec. School of Chełm, POLAND) – 42 pts.
 8. Aleksander Bojanowski (3rd Sec. School of Gdynia, POLAND) – 41 pts.
 9. Kamil Kłyszejko (Adam Mickiewicz University, Poznań, POLAND) – 40 pts.
 10. Paweł Zębik (Pedagogical University of Kraków, POLAND) – 40 pts.
 11. Jakub Zgłobicki (3rd Sec. School of Lublin, POLAND) – 38 pts.
 12. Patrycja Piróg (Pedagogical University of Kraków, POLAND) – 37 pts.
 13. Mikołaj Mrozek (1st Sec. School of Inowrocław, POLAND) – 36 pts.
 14. Patryk Kral (1st Sec. School of Cieszyn, POLAND) – 35 pts.
 15. Anjar Tri Laksono (University of Pécs, HUNGARY) – 30 pts.
 16. Wiktoria Kolano (WSB University, Dąbrowa Górnicza, POLAND) – 29 pts.
 17. Bruno Bojanowski (1st Sec. School of Inowrocław, POLAND) – 26 pts.
 18. Patrycja Radecka (Andrzej Frycz Modrzewski Univ., Kraków, POLAND) – 23 pts.
 19. Patryk Matysiuk (Maria Curie-Skłodowska Univ., Lublin, POLAND) – 18 pts.
 20. Adam Głąb (5th Sec. School of Rzeszów, POLAND) – 17 pts.
 21. Lorenzo Macellari (University of Trident, ITALY) – 17 pts.

FULL LIST OF PARTICIPANTS/PEŁNA LISTA UCZESTNIKÓW 75 participants from 24 countries with I and II stage results/75 uczestników z 24 państw świata z wynikami I i II etapu.


STAGE 2.3 / etap 2.3 (duels/pojedynki)

Stage 2.3, the geopolitical duels, are organized 3-12 July. Before the beginning all participants had to prepare at least 6 questions, which afterwards were to be given to their opponents. Those who had managed to fullfill this requirement were distributed on a duel positions a day before the beginning.
Etap 2.3, pojedynki geopolityczne, jest zorganizowany 3-12 lipca. Przed rozpoczęciem, wszyscy uczestnicy mają do przygotowania po 6 pytań, które następnie będą przesyłane przeciwnikom. Wszyscy, którzy spełnią to zostali rozstawieni na pozycjach startowych dzień przed rozpoczęciem.

Participant’s questions & answers / Pytania i odpowiedzi Uczestników: ZIP Archive

 

STAGE 2.2 / etap 2.2 (quiz)

34 of 75 participants have been qualified for stage 2.2 quiz / 34 na 75 zawodników zakwalifikowało się do drugiej części drugiego etapu – quizu.

The quiz took place during a week 20-27 of June. Participants got 20 map fragments (geography quiz) of strategically important places. During one week they had to recognize what are those places. For every correct recognition there is 1 point added. Participants got also 20 pictures of weaponry equipment (weaponry quiz) to recognize. During a week, for correct recognition of weapon and a country of its origin they can add another 1 point for each correct recognition, 0,5 for the names and 0,5 for countries of origin.
Quiz odbył się przez tydzień 20-27 czerwca. Uczestnicy w nim otrzymują 20 fragmentów map (quiz geograficzny) strategicznych miejsc. Ich zadaniem jest przez tydzień rozpoznać co to za miejsca. Za każdą nazwę, którą w ciągu tygodnia odgadną otrzymują dodatkowy 1 punkt.  Uczestnicy otrzymują także 20 fragmentów zdjęć współczesnego uzbrojenia (quiz zbrojeniowy). Ich zadaniem jest przez tydzień rozpoznać co to za broń i napisać nazwę jej kraju pochodzenia. Za każdą poprawnie wskazaną w ciągu tygodnia nazwę broni i kraju pochodzenia, zawodnicy otrzymują po 0,5 p.

GEOGRAPHY QUIZ/QUIZ GEOGRAFICZNY: https://ptg.edu.pl/wp-content/uploads/QG-2022.pdf
WEAPONRY QUIZ/QUIZ ZBROJENIOWY: https://ptg.edu.pl/wp-content/uploads/QW-2022.pdf

The correct answers/poprawne odpowiedzi: QG&QW 2022 proper answers

In the geography quiz Kacper Kremiec from 1st Schools Union in Żory appeared as a winner, and in weaponry quiz once again as a winner was Jon Košir from Ljubljana University (Slovenia). / W quizie geograficznym wygrał Kacper Kremiec z 1 ZS w Żorach, zaś w quizie zbrojeniowym ponownie najlepszym został Jon Košir z Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia).

Download the results of all participants:    / Pobierz wyniki wszystkich uczestników:
Ranking quizy

 

STAGE 2.1 / etap 2.1 (test)
The test was held on-line 4th of June, 10:00 a.m. (Warsaw time). It was composed by our experts and corresponded with 9 fields of geopolitical interest. Each question had 6 possible answers, with only 1 correct. For wrong answers there was -1 pts. and for correct ones +1 pts. No penalty for leaving empty answer slot. Best three as well as all qualified for upcoming quiz are below.
Test odbył się on-line 4 czerwca, 10:00 rano czasu polskiego. Składał się z pytań ułożonych przez ekspertów w 9 głównych zagadnieniach związanych z geopolityką. Każde pytanie zawierało 6 możliwych odpowiedzi, z tylko jedną prawidłową. Za złą odpowiedź przydzielamy -1 punkt, za dobrą +1 punkt. Wynik nie jest odejmowany w przypadku braku odpowiedzi. Najlepsza trójka oraz lista zakwalifikowanych do quizu poniżej.

Test to download: (PDF)
Test do pobrania: (PDF)
Correct answers: (DOC)
Prawidłowe odpowiedzi: (DOC)

51 of 75 participants have been qualified for the 2nd stage / 51 na 75 zawodników zakwalifikowano do drugiego etapu.


STAGE 1/etap 1
The I stage has ended. We waited for I stage works till 30th of April. All sent essays were reviewed by independent international jury in a double-blind review process. 51 of 75 participants have been qualified for the 2nd stage. Two best essay authors will have their essays published in European Journal of Geopolitics or Geopolitical Review. The list of winners and 2nd stage qualified participants is below.
Zakończył się I etap. Opracowania należało nadsyłać do 30 kwietnia. Wszystkie nadesłane prace ocenione zostały przez niezależne, międzynarodowe grono jurorów w anonimowym procesie recenzyjnym. Zakwalifikowało się 51/75 uczestników. Dwóch najlepszych zawodników I etapu uhonorowanych zostanie publikacją w European Journal of Geopolitics lub Przeglądzie Geopolitycznym. Lista zakwalifikowanych do II etapu i autorzy najlepszych prac poniżej.

51 of 75 participants have been qualified for the 2nd stage / 51 na 75 zawodników zakwalifikowano do drugiego etapu.

FULL LIST OF PARTICIPANTS/PEŁNA LISTA UCZESTNIKÓW 75 participants from 24 countries/75 uczestników z 24 państw świata.

 


Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów, studentów, doktorantów i absolwentów w kolejnej VI edycji naszej Olimpiady planowanej w 2023 roku!

Zapisy poprzez wysłanie skanu podpisanej karty zgłoszeniowej oraz potwierdzenia wpłaty darowizny na rzecz organizacji Olimpiady zostały zakończone 1 marca  2022 r. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres olimpiada@ptg.edu.pl
Szczegóły: https://ptg.edu.pl/olimpiada/

stat4u