O nas

logo_PTG

Polskie Towarzystwo Geopolityczne zostało założone w 2008 r. jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe. Zakres zainteresowań Towarzystwa to szeroko pojmowana geopolityka. Główny obszar badań i działalności organizacyjnej koncentruje się na rozwoju geopolityki i jej subdyscyplin (np. geostrategii czy geohistorii).

PTG opiera swoją główną działalność na organizacji konferencji naukowych (na czele ze Zjazdami Geopolityków Polskich), prowadzeniu samodzielnych badań naukowych w komisjach tematycznych, działalności wydawniczej, popularyzowaniu geopolityki w formie konkursów (Książka Geopolityczna Roku, Olimpiada Geopolityczna), współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Siedzibą władz jest Kraków. PTG wydaje “Przeglad Geopolityczny”, “European Journal of Geopolitics” a także książki i raporty.

Zarząd PTG:

dr Piotr L. Wilczyński (prezes zarządu),
prof. dr hab. Jarosław Wołejszo (wiceprezes ds. naukowych),
prof. dr Margot Stańczyk-Minkiewicz (wiceprezes ds. wydawniczych),
mgr Kinga Kiepura-Tłok (sekretarz zarządu),
dr Jakub Doński-Lesiuk (członek zarządu ds. finansowych i kontaktów biznesowych),
mgr Ewa Wójcik (członek zarządu ds. mediów i PR),
dr Jowita Brudnicka-Żółtaniecka (członek zarządu ds. zjazdów i konferencji),
mgr Maciej Kędzierski (członek zarządu ds. olimpiady geopolitycznej),
mgr Mirosław Dobrzyński (członek zarządu ds. konkursów i nagród),
dr Grzegorz Kała (członek zarządu ds. szkół letnich i kursów),
prof.
dr hab. inż. Marek Kubiński (członek zarządu ds. gier wojennych).

 

Komisja Rewizyjna:

prof. dr hab. Jan Wendt (przewodniczący), prof. dr hab. Dariusz Góra, mgr Monika Noviello.

 

Kontakt z Polskim Towarzystwem Geopolitycznym

 

e-mail: ptg@ptg.edu.pl

Adres korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7 lok. 26

30-198 Kraków

KRS 0000325431

NIP 949-215-93-59

REGON 241291048

stat4u