VII edycja – 2024

Participant list/Lista uczestników: IGC2024

STAGE 2.1 / etap 2.1 (test)

The test will be held on-line 1st of June, 10:00 a.m. (Warsaw time). It will be composed by our experts and correspond with 9 main fields of geopolitical interest. Each question will have 6 possible answers, with only 1 correct. For wrong answers there is -1 pts. and for correct ones +1 pts. No penalty for leaving empty answer slot. Participants have to gain positive amount of points to qualify further.
Test odbędzie się on-line 1 czerwca, 10:00 rano czasu polskiego. Składać się z pytań ułożonych przez ekspertów w 9 głównych zagadnieniach związanych z geopolityką. Każde pytanie zawiera 6 możliwych odpowiedzi, z tylko jedną prawidłową. Za złą odpowiedź przydzielamy -1 punkt, za dobrą +1 punkt. Punkt nie jest odejmowany w przypadku braku odpowiedzi. Uczestnicy muszą uzyskać dodatnią liczbę punktów, aby zakwalifikować się dalej.


The I stage has ended. We waited for I stage works till 30th of April. All sent essays were reviewed by independent international jury in a double-blind review process. 37 of 64 participants have been qualified for the 2nd stage. Two best essay authors will have their essays published in European Journal of Geopolitics or Geopolitical Review. The list of winners and 2nd stage qualified participants is below.
Zakończył się I etap. Opracowania należało nadsyłać do 30 kwietnia. Wszystkie nadesłane prace ocenione zostały przez niezależne, międzynarodowe grono jurorów w anonimowym procesie recenzyjnym. Zakwalifikowało się 37/64 uczestników. Dwóch najlepszych zawodników I etapu uhonorowanych zostanie publikacją w European Journal of Geopolitics lub Przeglądzie Geopolitycznym. Lista zakwalifikowanych do II etapu i autorzy najlepszych prac poniżej.

Participant list/Lista uczestników: IGC2024


Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów, studentów, doktorantów i absolwentów (do 30 roku życia) w kolejnej VIII edycji naszej Olimpiady planowanej w 2025 roku!

Zapisy poprzez wysłanie skanu podpisanej karty zgłoszeniowej oraz potwierdzenia wpłaty darowizny na rzecz organizacji obecnej edycji Olimpiady zostały zakończone 1 marca  2024 r. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres olimpiada@ptg.edu.pl
Szczegóły: https://ptg.edu.pl/olimpiada/

stat4u