Kierownictwo i Redakcja Wydawnictwa PTG

KIEROWNICTWO WYDAWNICTWA

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOPOLITYCZNE wyznacza wiceprezesa ds. wydawniczych do kierowania organem wydawniczym stowarzyszenia.

Obecny skład osobowy Kierownictwa Wydawnictwa PTG:

 

prof. dr Margot Stańczyk-Minkiewicz (wiceprezes PTG ds. wydawniczych)

ptg@ptg.edu.pl

 

 

 

 

 

 

mgr Piotr Nawała, mgr Kinga Kiepura (sekretarze Wydawnictwa) wydawnictwo@ptg.edu.pl

dr Piotr L. Wilczyński (redaktor techniczny)

mgr Renata Gasek (jęz. polski), mgr Gregory Mikula (jęz. angielski) (redaktorzy językowi)

REDAKTORZY TEMATYCZNI

RECENZENCI

stat4u