Kierownictwo i Redakcja Wydawnictwa PTG

KIEROWNICTWO WYDAWNICTWA

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOPOLITYCZNE wyznacza wiceprezesa ds. wydawniczych do kierowania organem wydawniczym stowarzyszenia.

Obecny skład osobowy Kierownictwa Wydawnictwa PTG:

 

prof. dr hab. Witold J. Wilczyński (wiceprezes PTG ds. wydawniczych)

ptg@ptg.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

mgr Malwina Hopej (członek zarządu PTG ds. finansowych i kontaktów biznesowych)

wydawnictwo@ptg.edu.pl

 

 

 

 

 

 

mgr Piotr Nawała, mgr Sylwia Sławińska (sekretarze Wydawnictwa)

dr Piotr L. Wilczyński (redaktor techniczny)

mgr Renata Gasek (jęz. polski), mgr Gregory Mikula (jęz. angielski) (redaktorzy językowi)

REDAKTORZY TEMATYCZNI

RECENZENCI

stat4u