Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy”

02

W dniu 21 stycznia 2015 r. w siedzibie Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Polnej 18/20 w Warszawie odbyło się zebranie Oddziału Warszawa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (rys. 1), którego zasadniczą część stanowiła konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy” – poświęcona wypracowaniu rekomendacji do badań geopolitycznych uwarunkowań europejskiego bezpieczeństwa energetycznego, a także w obszarze wpływu rozwoju energetycznych technologii niskoemisyjnych na bezpieczeństwo energetyczne.

Rys. 1

Rys. 1. Porządek obrad OW PTG w dniu 21.01.2015 r.

Konferencję poprzedziło zebranie OW PTG otworzone przez przewodniczącego oddziału dr Tadeusza Z. Leszczyńskiego, który jako powitał zebranych, poinformował o najnowszych działaniach i projektach wydawniczych realizowanych w ramach PTG. Przedstawione zostały m.in.:

 • najnowsze publikacje PTG (G. Baziur, „Wybrane kraje i problemy Europy Zachodniej po II wojnie światowej”, PTG, Kraków 2014) oraz Instytutu Geopolityki (pod red. T.Z. Leszczyńskiego: „Geopolityka na Bałkanach” i „Gospodarka państw bałkańskich”, obie wydane przez Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014),
 • Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego wraz z Grupą Badawczą „Towarzystwo Lelewelowskie” w dniu 29 marca 2015 r. w Krakowie, przy ul. Podchorążych 2 (budynek Uniwersytetu Pedagogicznego), organizuje sesję naukową pt.  "Islam we współczesnym świecie". Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie propozycji tematów wystąpień do 10 lutego 2015 r. do prof. dr. hab. Witolda Wilczyńskiego: witoldwilczynski@yahoo.com;
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne udzieliło patronatu honorowego organizowanej w dniach 16-17 kwietnia 2015 r. w Gdańsku (Dom Wczasowy „Rzemieślnik”, Gdańsk, ul. Piastowska 206) konferencji pt. „1915-2015 Zbrodnie wojenne i ludobójstwo w XX i XXI wieku” (http://www.genocide.com.pl/). Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłaszanie się do organizatorów do dnia 10 kwietnia 2015 r. (kontakt na stronie http://www.genocide.com.pl/node/7);
 • aktualny stan prac nad publikacją pt. „Bezpieczeństwo Europy” – termin przesłania materiałów na adres wydawnictwo@ptg.edu.pl upływa w dniu 27 marca 2015 r.

Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy” została podzielona na dwa panele: I – gaz ziemny, II – energia elektryczna.

Komitet Organizacyjny Konferencji, w składzie: dr Tadeusz Z. Leszczyński – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i moderator konferencji, dr Konrad Świder, dr inż. Magdalena Nowakowska, dr Igor Protasowicki, dr Marcin Jurgilewicz, mgr Agnieszka Stec, zaprosił uznanych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego: prof. dr. hab. Piotra Kwiatkiewicza (WSB), dr. Katarzynę Dośpiał-Borysiak (UŁ), dr. hab. Jana Chadama (Prezesa Zarządu Gaz-System S.A.), prof. dr. hab. Wojciecha Drożdża (US), dr. inż. Andrzeja Strupczewskiego (prof. NCBJ), dr. inż. Radosława Szczerbowskiego (PP), dr. inż. Karola Wawrzyniaka (NCBJ) oraz dr. Remigiusza Rosickiego (UAM). Członkami Rady Naukowej konferencji zostali profesorowie: prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki (przewodniczący), prof. zw. dr hab. Piotr Eberhardt, prof. dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski i prof. dr hab. Marek Ilnicki

Patronat honorowy nad konferencją objęło Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

W ramach pierwszego panelu:

 • prof. dr hab. Piotr Kwiatkiewicz (fot. 1) przedstawił geopolityczne aspekty dostaw do Europy gazu ziemnego z Rosji oraz z Bliskiego i Środkowego Wschodu,

fot. 1

Fot. 1. Prof. dr hab. P. Kwiatkiewicz

 • dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak (fot. 2) przybliżyła norweski sektor gazu i jego znaczenie dla Unii Europejskiej,

fot. 2

Fot. 2. Od lewej: dr hab. J. Chadam, dr K. Dośpiał-Borysiak

 • dr hab. Jan Chadam zaprezentował projekty realizowane przez OGP Gaz-System na terenie kraju i w relacjach międzynarodowych,
 • prof. dr hab. Wojciech Drożdż (fot. 3) przedstawił możliwości wykorzystania i perspektywy rozbudowy gazoportu w Świnoujściu.

fot. 3

Fot. 3. Prof. dr hab. W. Drożdż

W drugim panelu:

 • dr inż. Andrzej Strupczewski (fot. 4) omówił zagrożenia i korzyści płynące z rozwoju energetyki jądrowej w Polsce,

fot. 4

Fot. 4. Dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. NCBJ

 • dr inż. Radosław Szczerbowski (fot. 5) zapoznał zebranych z aktualnym stopniem rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie,

fot. 5

Fot. 5. Od lewej: dr T.Z. Leszczyński, dr R. Rosicki, dr inż. R. Szczerbowski, dr inż. K. Wawrzyniak

 • dr inż. Karol Wawrzyniak skomentował bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy w świetle wprowadzania nowej strefowej struktury rynku energii elektrycznej,
 • dr Remigiusz Rosicki streścił badania nad kulturami energetycznymi.

Na zakończenie głos zabrał przewodniczący OW PTG dziękując prelegentom oraz członkom PTG za przybycie, informując o planach opublikowania wyników konferencji oraz przypominając o kolejnym zebraniu Oddziału Warszawa PTG w dniu 18 marca 2015 r.

dr Tadeusz Z. Leszczyński

 

 

 

stat4u