Rekrutacja na stanowisko kierownika biura oraz nabór na praktyki

Uwaga Rekrutacja!

Poszukujemy osób chętnych do nawiązania współpracy z nami na stanowisku kierownika biura, a także ogłaszamy nabór na praktyki i staże na kolejny 2024 rok. Szczegóły poniżej:

Stanowisko – kierownik biura:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura (min. prowadzenie kalendarza zarządu, umawianie i koordynowanie spotkań, obsługa korespondencji, uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych i biurowego, konserwacja sprzętu biurowego, realizacja zakupów i zamówień usług zewnętrznych)
 • Uczestniczenie w posiedzeniach zarządu (obsługa techniczna spotkań zdalnych, sporządzanie notatek służbowych z zebrań)
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów i ich archiwizacją
 • Zlecanie i nadzór nad realizacją zadań przez podległych pracowników i praktykantów
 • Wnioskowanie o granty naukowo-badawcze oraz patronaty (wyszukiwanie konkursów, przygotowanie wstępnych wniosków, przekazywanie do uzupełnienia o kwestie merytoryczne odpowiednim członkom zarządu)
 • Obsługa sklepu internetowego (przygotowanie i wysłanie paczek, obsługa sklepu w serwisie Allegro, prowadzenie gospodarki magazynowej w siedzibie)
 • Terminowe przygotowywanie pism, raportów, prezentacji dla potrzeb zarządu, korekta oficjalnych tekstów do publikacji
 • Ścisła współpraca oraz koordynacja komunikacji pomiędzy zarządem, przewodniczącymi i sekretarzami oddziałów terenowych oraz innymi organami
 • Organizacja od strony technicznej spotkań, konkursów i konferencji naukowych, oraz wyjazdów służbowych zarządu
 • Kontakt z klientami i instytucjami zewnętrznymi w siedzibie organizacji
 • Reprezentacja pracodawcy na zewnątrz firmy, w ramach powierzonych obowiązków
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i korespondencji
 • Realizacja samodzielnych projektów na zlecenie zarządu, w tym m.in.: nadzór nad publikacją tygodnika Biuletynu Geopolitycznego, obsługa mediów społecznościowych, projektowanie grafik, plakatów i wpisów na stronę internetową
 • Dbałość o wizerunek pracodawcy

NASZE WYMAGANIA:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w pracy w NGO
 • Wykształcenie wyższe magisterskie: Geopolityka, Geografia, Stosunki Międzynarodowe, Nauki Polityczne, Nauki o Bezpieczeństwie, Ekonomia, Prawo lub Administracja
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Biegła znajomość obsługi Pakietu MS Office
 • Biegła znajomość narzędzi Google, w tym Google Meets oraz Google Calendar
 • Biegła znajomość mediów społecznościowych: Facebook, Linked In, Instagram, X
 • Dobra znajomość programów graficznych tj. Corel Draw oraz Canva
 • Umiejętność wyznaczania priorytetów i stawiania zadań podległym pracownikom
 • Doskonała organizacja pracy własnej, podejmowanie własnych inicjatyw,
 • Terminowa realizacja powierzonych zadań i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Doświadczenie w międzynarodowym środowisku biznesowym
 • Sumienność, dbałość o detale, otwartość, proaktywność
 • Umiejętność szybkiego uczenia się w dynamicznie zmieniających się warunkach i odporność na stres
 • Mile widziana umiejętność obsługi programów GIS
 • Mile widziana znajomość drugiego języka obcego
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B

 TO OFERUJEMY:

 • Praca dodatkowa w niepełnym wymiarze godzin
 • Umowa zlecenie
 • Elastyczny czas pracy
 • Praca w większości w formie zdalnej
 • Możliwość doszkolenia na studiach podyplomowych lub magisterskich na kierunku geopolityka
 • Możliwość rozwoju w dynamicznym profesjonalnym zespole
 • Dostęp do najnowszych publikacji i wydarzeń w polskiej geopolityce
 • Swobodna, przyjazna atmosfera
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów
 • Sprzęt do pracy

============

Oferta praktyk:

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Aktywna współpraca z zarządem, biurem i organami PTG
 • Realizacja szkolenia i pomoc w zadaniach zleconych zarządu i kierownictwa biura
 • Realizowanie obiegu dokumentów
 • Udział i pomoc w wydarzeniach organizowanych przez PTG
 • Terminowe przygotowywanie pism, raportów, prezentacji dla potrzeb zarządu i biura
 • Komunikacja osobowa, mailowa i telefoniczna z kierownikiem biura i zarządem
 • Wyjazdy służbowe w celu pomocy przy realizowanych projektach
 • Kontakt z klientami i instytucjami zewnętrznymi w siedzibie organizacji, pomoc biurowa
 • Reprezentacja pracodawcy na zewnątrz firmy, w ramach powierzonych obowiązków
 • Realizacja publikacji tygodnika Biuletynu Geopolitycznego, w tym przeprowadzanie wywiadów, redagowanie artykułów, obsługa korespondencji z autorami
 • Monitorowanie mediów społecznościowych
 • Dbałość o wizerunek pracodawcy

NASZE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie niepełne wyższe na kierunku Geopolityka (od II do V roku studiów)
 • Znajomość obsługi Pakietu MS Office
 • Znajomość mediów społecznościowych: Facebook, Linked In, Instagram, X
 • Dyscyplina i chęć rozwoju
 • Podejmowanie własnych inicjatyw,
 • Terminowa realizacja powierzonych zadań i umiejętność pracy pod presją czasu
 • Mile widziane doświadczenie w wydarzeniach organizowanych przez PTG

 TO OFERUJEMY:

 • Praktyki wraz z programem przeszkolenia w okresie 3 miesięcy lub pół roku w niepełnym wymiarze godzin
 • Umowa a po zakończeniu pracy referencje poświadczające nabycie doświadczenia
 • Elastyczny czas pracy dostosowany do realizowanych studiów i pracy zarobkowej
 • Praca w większości w formie zdalnej
 • Możliwość uzyskania wyjątkowego doświadczenia w NGO
 • Możliwość rozwoju w dynamicznym profesjonalnym zespole
 • Dostęp do najnowszych publikacji i wydarzeń w polskiej geopolityce
 • Swobodna, przyjazna atmosfera
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów

=============

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie na adres prezesa: p.wilczynski@ptg.edu.pl następujących dokumentów:
– CV
– List motywacyjny
– Załączniki – dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i umiejętności
– ewentualne referencje

do końca listopada br.

Osoby spełniające powyższe kryteria otrzymają odpowiedź i zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną w grudniu.
Umowa zawarta będzie od stycznia 2024 roku.

stat4u