Zebranie Komisji Geostrategii i Potęgometrii PTG

_1

W dniu 18.11.2015 r. w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się zebranie inauguracyjne Komisji Geostrategii i Potegometrii PTG. Pod nieobecność (z przyczyn służbowych) przewodniczącego Komisji prof. nadzw. dr hab. Mirosława Sułka spotkanie poprowadził sekretarz Komisji dr Tadeusz Z. Leszczyński.

Uczestnicy zebrania omówili sprawy organizacyjne i plan działań na 2016 r. oraz wzięli udział w konferencji naukowej pt. „Odtworzenie wojsk rakietowych w świetle modernizacji Sił Zbrojnych RP z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego”, zorganizowanej przez: Wojskową Akademię Techniczną i Polskie Lobby Przemysłowe wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia. Współgospodarzem konferencji był członek Komisji prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, pełniący funkcję koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego.

W konferencji uczestniczyli m.in.: zastępca szefa Sztabu Generalnego WP – gen. broni Anatol Wojtan, szef Inspektoratu Uzbrojenia – gen. bryg. Adam Duda, dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON – gen. bryg. Włodzimierz Nowak, szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego RSZ – płk dr Jarosław Kraszewski, szef Zarządu Planowania Rozwoju Dowództwa Generalnego RSZ – płk Robert Konopka oraz przewodniczący Rady Stowarzyszenia Euroatlantyckiego – Janusz Onyszkiewicz.

dr Tadeusz Z. Leszczyński

_0   _2

_5   _6

_7   _9

stat4u