Zawarcie umowy o współpracy z KNMG UJ

Nawiązaliśmy współpracę z Kołem Naukowym Myśli Geopolitycznej UJ. Młodzi adepci geopolityki z Krakowa wkrótce zaczną pojawiać się w różnych aktywnościach PTG. Mamy nadzieję, że współpraca przyniesie obopólne korzyści obu gronom i polskiej geopolityce. Zachęcamy również inne koła naukowe do współpracy zarówno z terenowymi oddziałami, jak i Zarządem PTG.

stat4u