Zaproszenie – XII Zjazd Geopolityków Polskich, Chełm, 6 grudnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie i konferencję, czekamy na zgłoszenia!

Szczegóły: https://ptg.edu.pl/zjazd-geopolitykow-polskich/

stat4u