Zapraszamy na konferencję – Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie

Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w Kaliszu, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie i Wydział Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej wraz ze współorganizatorami zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “PRAKSEOLOGIA W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE”!

Czas i miejsce: 14-15 listopada 2023 r. w Kaliszu

Temat wiodący tej edycji to Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i obronności – standardy i rekomendacje.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz wyzwań pojawiających się w edukacji na rzecz bezpieczeństwa i obronności a także opracowanie optymalnego modelu edukacyjnego. Dążenia te ukierunkowane są na budowanie pożądanego stanu bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz regionu Europy. Podejmowana problematyka rozpatrywana będzie szeroko, w oparciu o prezentację wyników badań naukowych dotyczących uwarunkowań geopolitycznych, militarnych oraz pozamilitarnych, przedstawianych w kontekście politycznym, społecznym, ekonomicznym, ekologicznym, prawnym i organizacyjnym. Do kontaktów organizacyjnych upoważniona została Pani dr Zofia Marciniak z.marciniak@uniwersytetkaliski.edu.pl, 796-865-582.

Zgłoszenia do 30.09.2023 r. poprzez wysłanie formularza na adres: konferencjaedukacjaobronna@akademia.kalisz.pl

Zapraszamy i do zobaczenia!

stat4u