XIV Zjazd Geopolityków Polskich

W dniu 30 listopada odbył się w Krakowie XIV Zjazd Geopolityków Polskich nt. transgranicznych wyzwań dla bezpieczeństwa. Miejscem Zjazdu był Hotel Fero Express, ale pierwotnie konferencja miała się odbyć w Przemyślu.
Obrady, na które przybyło ponad 70 uczestników, otworzyła dr Iwona Lasek-Surowiec, członek zarządu PTG ds. zjazdów i konferencji, oraz prezes dr Piotr Wilczyński. Dwie sesje plenarne oraz trzy sesje panelowe poprzedzono ceremonią wręczenia nagród w konkursach organizowanych przez PTG. Wśród prelegentów byli znamienici profesorowie, jak i doktorzy. Nie zabrakło również ciekawych referatów prezentowanych przez najmłodszych adeptów geopolityki. W kuluarach wrzało od rozmów, a całość wystąpień okraszona została nieraz burzliwymi dyskusjami, dlatego warto było przybyć na Zjazd, a kto nie był – niech rozważy udział w przyszłym roku!

stat4u