XIII Zjazd Geopolityków Polskich, Gdańsk 2021

 5 grudnia 2021 roku w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, odbędzie się XIII Zjazd Geopolityków Polskich, którego tematem przewodnim będzie „Geopolityka praktyczna w czasie pandemii”.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa i zabrania głosu podczas XIII Zjazdu Geopolityków Polskich. Proponowana tematyka Zjazdu:

 1. Geopolityka jako dyscyplina nauki (studia i przedmioty geopolityczne w Polsce i innych krajach; stosunek głównych kierunków nauki o stosunkach międzynarodowych do geopolityki; geopolityczna tematyka w wiodących think-tankach).

2. Globalna i regionalna zmiana układu sił w erze post-pandemii.

3. Kryzys ekonomiczny czy społeczno-ekonomiczny jako konsekwencja pandemii Covid-19. 

4. Nowy wymiar geoekonomii jako konsekwencja gospodarczych konsekwencji pandemii Covid-19. 

6. Wirus Sars-Cov 19 jako instrument gry politycznej.

7. Społeczny odbiór pandemii oraz planów jej przeciwdziałania oraz konsekwencje dla polityki państw. 

9. Poczucie bezpieczeństwa i potrzeba bezpieczeństwa – ewolucja podejścia do problematyki bezpieczeństwa w społeczeństwie i establishmencie politycznym państw. 

10. Nowe media i ich rola w kreowaniu procesów regionalnych i globalnych. 

11. Perspektywy rywalizacji geopolitycznej USA – Chiny.

12. Polityka USA wobec UE, Regionu Pacyfiku.

13. Przyszły system w kategoriach biegunowości (jedno-dwu-wielobiegunowy). 

14. Wpływ pandemii na pozycję międzynarodową państw słabo rozwiniętych.

15. Przyszłość geopolityczna wybranych państw. 

16. Wpływ pandemii na przeobrażenia systemów politycznych i gospodarczych; 

17. Protekcjonizm i interwencjonizm w okresie pandemii i po.

18. Rola mediów społecznościowych w dobie pandemii.

19. Wpływ pandemii na sojusze polityczno-militarne.

20. Ruchy antyszczepionkowe i ich wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną państw. 

Więcej informacji: ZJAZD Gdańsk 2021 tematyka

Invitation for foreign scholars: https://ptg.edu.pl/zgp/zgpff/ 

stat4u