Wyniki I Konkursu na esej geopolityczny organizowanego przez chełmski oddział Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Komisja Konkursowa zakończyła ocenę prac, które wpłynęły w ramach I Konkursu na esej geopolityczny. Konkurs był organizowany przez chełmski oddział Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Uczestnicy pisali prace na jeden z wybranych tematów: ,,Polska i Ukraina w grze mocarstw w XXI wieku”, ,,Geopolityczny wymiar bezpieczeństwa zasobów naturalnych Polski”, ,,Nowy Jedwabny Szlak jako narzędzie budowania potęgi Chin” oraz ,,Rosja Władimira Putina – geopolityczne wyzwania u progu trzeciego dziesięciolecia prezydentury”. Tytuły laureatów i wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach: uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci.

Tytuł laureata w kategorii UCZEŃ otrzymują:

I miejsce – Jakub Zgłobicki (III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie)

II miejsce – Lena Pejo (XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie)

III miejsce – Filip Dragan (XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie)

Wyróżnienie:

Mikołaj Dragan (Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie)

Tytuł laureata w kategorii STUDENT otrzymują:

I miejsce – Natalia Kucińska (PWSZ Chełm)

II miejsce – Kseniya Karpińska (PWSZ Chełm)

III miejsce – Tomasz Kidyba (PWSZ Chełm)

Wyróżnienia:

Monika Wołoszczak (PWSZ Chełm)

Natalia Tymicka (PWSZ Chełm)

Katarzyna Murak (PWSZ Chełm)

Gratulujemy laureatom, wyróżnionym i opiekunom. Organizatorzy Konkursu przewidzieli dla laureatów nagrody pieniężne, rzeczowe i książkowe oraz upominki dla wyróżnionych. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 10 najlepszych uczestników (łącznie w kategorii uczniowie/studenci) zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu Olimpiady Geopolitycznej 2020 organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, bez konieczności udziału w pierwszym etapie Olimpiady.

Przedsięwzięciu patronowali: Senator RP dr hab. Józef Zając, profesor PWSZ w Chełmie oraz JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, profesor PWSZ w Chełmie.

 

stat4u