Wojska Obrony Terytorialnej w kształtowaniu bezpieczeństwa – zaproszenie na IV konferencję z cyklu “Prakseologia w sztuce wojennej”

Zapraszamy do Kalisza na organizowaną przez tamtejszy oddział terenowy konferencję z cyklu “Prakseologia w sztuce wojennej” poświęconą w tym roku wojskom obrony terytorialnej. Szczegóły: https://uniwersytetkaliski.edu.pl/instytuty/instytut-nauk-o-bezpieczenstwie/iv-ogolnopolska-konferencja-naukowa-prakseologia-w-naukach-o-bezpieczenstwie/

stat4u