Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu Mieszkańcy Kresów I RP

12 września br. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w Konkursie pt. Mieszkańcy Kresów I Rzeczypospolitej zorganizowanym przez krakowski oddział terenowy Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Konkurs upamiętnia przypadające na 2023 r. rocznice ważnych wydarzeń historycznych: 350. rocznicę bitwy pod Chocimiem.  

Nagrody i wyróżnienia w Konkursie odebrał zdobywca pierwszego miejsca Maks Grząba (I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie), oraz wyróżnieni Nikodem Szydłowski (Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie), Olivier Patorski (I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie) i Hanna Karpowicz (IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie). 

Dyplomy oraz Indeksy Uniwersytetu Pedagogicznego uprawniające do podjęcia studiów na kierunku geopolityka wręczyli dr hab. Robert Stawarz, prof. UP, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Agata Suszczyńska z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krakowie: małopolski wicekurator Halina Cimer oraz Barbara Włodarczyk; Olena Postojnyk i Vitalina Petrowa z Fundacji Jedność, Piotr Wilczyński – prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, a także członkowie Komisji Konkursowej: Witold Wilczyński, Przemysław Łukasik i Mateusz Kamionka. Spotkanie poprowadziła sekretarz Komisji Konkursowej Monika Noviello. Laureaci otrzymali również atrakcyjne nagrody rzeczowe. Podziękowania w przemówieniach popłynęły nie tylko dla darczyńców, partnerów i sponsorów, ale także dla szkół, nauczycieli i opiekunów, a także rodziców laureatów i uczestników konkursu.

Patronat honorowy nad konkursem objęli prof. dr hab. Piotr Borek, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, oraz Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty. Patronat medialny zapewniły redakcje Dziennika Kijowskiego i Przeglądu Geopolitycznego, gdzie w nadchodzącym numerze ukażą się obszerne fragmenty nagrodzonej pracy pisemnej.

Zapowiedziano również II edycję konkursu w następnym roku w nieco rozszerzonej postaci. Zachęcamy już teraz do udziału.

stat4u