Rozpoczęcie zapisów na XV Zjazd Geopolityków Polskich

ZAPRASZAMY NA:

Ogólnopolską Konferencję Naukową

XV Zjazd Geopolityków Polskich

3.12.2023 r.

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej

Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Aula 110N

Temat przewodni:

Geopolityczne konsekwencje procesów destabilizacyjnych na świecie

Cele:

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowców i ekspertów prowadzących badania w zakresie szeroko rozumianej geopolityki z uwzględnieniem aspektów stosunków międzynarodowych i nauk o bezpieczeństwie. Każdy Zjazd Geopolityczny jest okazją do pogłębionej refleksji, wymiany poglądów i doświadczeń badawczych, oraz platformą debaty przedstawicieli środowiska akademickiego i praktyków.

Tematyka szczegółowa:

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w XV Zjeździe Geopolityków Polskich i zabrania głosu na wybrany temat szczegółowy:

 1. Współczesne kryzysy gospodarcze
 2. Zamachy stanu i rewolucje
 3. Ruchy narodowo-wyzwoleńcze i fundamentalistyczne a demokratyzacja
 4. Zderzenie cywilizacji 2.0 – cywilizacyjny charakter współczesnych konfliktów zbrojnych
 5. Energia i znaczenie jej niedoborów na geopolitycznej szachownicy
 6. Zjawisko terroryzmu – aktualne zagrożenia dla status quo ładu światowego
 7. Oblicza nowych zagrożeń dla instytucji państwa
 8. Wypadające sworznie – zdestabilizowane punkty strategiczne na mapie politycznej świata
 9. Innowacje w przemyśle zbrojeniowym jako odpowiedź na nowe rodzaje zagrożeń
 10. Nowe wymiary rywalizacji: powietrze, kosmos, cyberprzestrzeń
 11. Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski w obliczu wojny w Ukrainie
 12. Powrót „uśpionych” konfliktów zbrojnych na mapie geopolitycznej świata
 13. Procesy destabilizujące Unię Europejską i NATO
 14. Katastrofy ekologiczne i zmiany klimatyczne jako wyzwanie dla państw
 15. USA i jego pozycja supermocarstwa w obliczu rozpadu dotychczasowego ładu międzynarodowego
 16. Chiny oraz India – ich ekspansja i polityka wobec zmian w układzie geopolitycznym
 17. Globalna antykultura jako wyzwanie cywilizacyjne
 18. Proces degradacji międzynarodowego systemu walutowego i zjawisko banksterstwa, neokolonializmu i neoimperializmu jako wyzwanie dla państw
 19. Migracje dawne i nowe – wyzwanie dla współczesnych demokracji i systemów socjalnych
 20. Działalność ONZ i organizacji oraz sojuszy międzynarodowych – jaka jest ich przyszłość?
 21. Zmiany na mapie geopolitycznej świata w perspektywie prognostycznej
 22. Nieubłagana demografia jako zagrożenie stabilności
 23. Radykalizacja ruchów politycznych – przyczyny i skutki
 24. Niewidzialne imperia – rola zakulisowych rozgrywek politycznych, medialnych i gospodarczych w korumpowaniu, przejmowaniu i upadku rządów oraz państw

Języki obrad:

polski, angielski

Publikacja pokonferencyjna:

Przewidujemy wydanie artykułów pokonferencyjnych w kwartalniku „Przegląd Geopolityczny” (https://przeglad.org/) (100 pkt. na liście MEiN)

Opłata konferencyjna:

 • Pakiet VIP Premium z własnym referatem lub jako obserwator(-ka) – koszt: 800 PLN (650 PLN jako obserwator).

W cenie: recenzje i druk (przy pozytywnych recenzjach) publikacji w czasopiśmie Przegląd Geopolityczny (100 pkt. MEiN) (nie dot. obserwatorów), materiały konferencyjne – pakiet VIP Premium, identyfikator VIP, możliwość
i pierwszeństwo zabrania głosu w debacie, przerwa kawowa, obiad, certyfikat udziału w konferencji naukowej
(na życzenie).

 • Udział z własnym referatem – koszt: 600 PLN (500 PLN dla członków PTG).

W cenie: recenzje i druk (przy pozytywnych recenzjach) publikacji w czasopiśmie Przegląd Geopolityczny (100 pkt. MEiN), materiały konferencyjne – pakiet prelegenta, możliwość zabrania głosu w debacie, przerwa kawowa, obiad, certyfikat o wygłoszeniu referatu na konferencji naukowej (na życzenie).

 • Udział bez własnego referatu jako obserwator(-ka) – koszt: 450 PLN (350 PLN dla członków PTG).

W cenie: materiały konferencyjne – pakiet obserwatora, możliwość zabrania głosu w debacie, przerwa kawowa, obiad, certyfikat udziału w konferencji naukowej (na życzenie).

 • Goście honorowi, zaproszeni eksperci, członkowie komitetów organizacyjnych ZGP i OG, laureaci konkursów, finaliści OG uczestniczą bezpłatnie.

Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do 17 listopada 2022 r.
z dopiskiem: „XV Zjazd Geopolityków Polskich”.

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7/26, 30-198 Kraków

Konto bankowe (Bank PKO BP): 44 1020 2906 0000 1902 0540 9034

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika i dopisek ZGP

Faktury:

Wystawiamy faktury osobom, które dokonają wpłaty na Zjazd. Osoby te powinny wcześniej podać, na kogo organizatorzy mają wystawić fakturę.

Zgłoszenia i nadsyłanie artykułów pokonferencyjnych:

Zgłoszenia na XV Zjazd Geopolityków Polskich w postaci wypełnionego formularza (ZAŁĄCZNIK) należy przesyłać e-mailem na adres: zjazd@ptg.edu.pl do 17 listopada 2023 r.

Artykuł do publikacji w „Przeglądzie Geopolitycznym” (100 pkt. na liście MEiN) należy przesłać
do dnia: 1 stycznia 2024 r. Oczekujemy artykułów naukowych spełniających następujące wymogi: http://przeglad.org/zasady-publikowania/. Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@przeglad.org, z dopiskiem: „publikacja pokonferencyjna”.

 

stat4u