Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Odtworzenie Wojsk Rakietowych w świetle modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego”

Informujemy, że Wojskowa Akademia Techniczna i Polskie Lobby Przemysłowe, wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych, Zarządem Wojsk Rakietowych i Artylerii DG RSZ oraz Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia oraz, organizują w dniu 18 listopada 2015 ogólnopolską konferencję naukową pt. Odtworzenie Wojsk Rakietowych w świetle modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego”. Konferencja ma stanowić forum dialogu pomiędzy przedstawicielami wojska i przemysłu do poznawania wzajemnych oczekiwań oraz zaprezentowania wizji odbudowy Wojsk Rakietowych i możliwości rozwoju Artylerii (WRiA), w odniesieniu do programu pt. „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych” (M.P. 2013 poz. 796, uchwała nr 164 Rady Ministrów z  17.09.2013 r.). Zamiarem organizatorów konferencji jest skoncentrowanie uwagi autorów referatów na przyszłościowych programach i przedsięwzięciach modernizacyjnych związanych z WRiA, w szczególności na możliwościach odbudowy Wojsk Rakietowych w oparciu o potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego. Podczas konferencji przewidywane jest wygłoszenie referatów i komunikatów ze strony przedstawicieli resortu obrony narodowej i polskiego przemysłu obronnego, zwłaszcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., oraz jego zaplecza badawczo-rozwojowego, dotyczących m.in. analizy miejsca i roli WRiA w ramach połączonego wsparcia ogniowego (na bazie wniosków wynikających ze współczesnych konfliktów zbrojnych, w tym na Ukrainie), jak również roli nowoczesnych technologii możliwych do wykorzystania w procesie modernizacji tego rodzaju wojsk. Według organizatorów, główne obszary tematyczne do rozważenia podczas konferencji, powinny obejmować:
– potrzeby wsparcia ogniowego w aspekcie bieżących zagrożeń pola walki;
– możliwości modernizacji WRiA w oparciu polski potencjał naukowo-badawczy;
– możliwości modernizacji WRiA w oparciu o potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Przewidziane szczegółowe zagadnienia do przedstawienia na konferencji to m.in.:
1. analiza potrzeb wsparcia ogniowego na podstawie wniosków z współczesnych konfliktów zbrojnych;
2. zmiany w doktrynie użycia artylerii;
3. Wojska Rakietowe – strategiczny element odstraszania;
4. miejsce i rola WRiA w ramach połączonego wsparcia ogniowego;
5. możliwości krajowego potencjału badawczo-rozwojowego w obszarze WRiA;
6. rola najnowszych technologii w modernizacji WRiA;
7. główne zadania realizowane przez przemysł krajowy na rzecz WRiA;
8. polonizacja pozyskanych technologii na przykładzie ppk SPIKE;
9. postęp technologiczny w obszarach systemów związanych z WRiA uzyskiwany dzięki realizacji projektów badawczych i rozwojowych realizowanych w NCBiR;
10. nowoczesne systemy rozpoznania wykorzystywane przez WRiA;
11. system kształcenia, szkolenia i doskonalenia specjalistów WRiA.

Na konferencję zostanie wydana zbiorowa publikacja, zawierająca referaty i komunikaty, które zostaną wygłoszone podczas obrad. Ponadto konferencji będzie towarzyszyć wystawa ofert firm czynnie w niej uczestniczących, umiejscowiona w holu Klubu WAT, złożona ze stoisk urządzonych przez Polską Grupę Zbrojeniową.

stat4u