Książka Geopolityczna 2018 roku

Na Zjeździe Geopolityków Polskich ogłoszono wyniki tegorocznego konkursu

KSIĄŻKA GEOPOLITYCZNA 2018

Zwyciężył prof. dr hab. PIOTR EBERHARDT
i jego książka pt.

GRANICE POLITYCZNE POLSKI W XX WIEKU (WYBRANE ZAGADNIENIA)

a wyróżnienie uzyskał dr LESZEK SYKULSKI
i jego książka pt.

GEOPOLITYKA A BEZPIECZEŃSTWO POLSKI

Tegoroczna edycja konkursu była najbardziej zacięta ze wszystkich, gdyż startowała w niej rekordowa liczba książek.

Gratulujemy!

Pełna lista dotychczasowych laureatów dostępna jest tu: https://ptg.edu.pl/konkursy/

stat4u