Konferencja nt. “Nowy porządek międzynarodowy: in statu nascendi” – zaproszenie

Polskie Towarzystwo Geopolityczne objęło patronatem konferencję nt.

Nowy porządek międzynarodowy: in statu nascendi

która odbędzie się w Olsztynie w czerwcu br. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy, bowiem jest to inicjatywa członków PTG z oddziału terenowego w Olsztynie przy współpracy z partnerami zagranicznymi. Szczegóły na stronie konferencji:
http://wns.uwm.edu.pl/konferencje/nowy-porzadek-miedzynarodowy-in-statu-nascendi

stat4u