Konferencja naukowa o procesach migracyjnych, Zabrze 6 XI 2017

Zabrze_PolitechnikaOgólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

W OBLICZU MIGRACJI: SPOŁECZNE, KULTUROWE I EKONOMICZNE KONSEKWENCJE PROCESÓW MIGRACYJNYCH W POLSCE, EUROPIE I NA ŚWIECIE

ZABRZE, 7 LISTOPADA 2017 r.

Organizator: WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, ul. Roosevelta 26-28, 41-800 ZABRZE

Celem konferencji jest naukowa refleksja nad współczesnymi wyzwaniami i kryzysami związanymi z procesami ludnościowymi ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracyjnych. Proponowana problematyka odnosi się do wielu wymiarów migracji: od skali lokalnej do globalnej, od procesów społecznych i politycznych poprzez gospodarcze, aż do zmian technologicznych. Dynamika zmian zachodzących we współczesnym świecie oraz wyzwania związane z procesami migracyjnymi wymagają diagnozy oraz poszukiwania  efektywnych rozwiązań. Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców podejmujących w swoich badaniach problematykę migracji, socjologów, politologów, kulturoznawców, prawników, specjalistów z dziedziny zarządzania, samorządowców, przedstawicieli instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

Język konferencji: polski, angielski, rosyjski

Druk artykułów naukowych w j. polskim lub w j. angielskim (publikacja artykułu
w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, Seria „Organizacja i Zarządzanie”, lista B MNiSW – 11 pkt. – warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje).

Komitet Naukowy:

Prof. Pol. Śl. Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski (przewodniczący)

Prof. Pol. Śl. Dr hab. Aleksandra Kuzior (wiceprzewodnicząca)

Prof. Saint Petersburg University Dr hab. Elena Ostrovska (wiceprzewodnicząca)

Prof. dr hab. Jan Róg, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Dr hab. Witold Wilczyński

Prof. Uniwersytetu Gdańskiego Dr hab. Jan A. Wendt

Prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Dr hab. Piotr Stawiński

Prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Dr hab. Łukasz Zweiffel

Prof. Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie Dr hab. Olga Khyzhna

Prof. Uniwersytetu Opolskiego Dr hab. inż. Fabian Andruszkiewicz

Prof. Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu Dr hab. Daria Milecka

Dr hab. Olena Taranienko, Donetsk National University

Dr hab. Dmitrij Lushnikov, North-Caucasus Federal University

Obszary tematyczne:

 1. Ekonomiczne konsekwencje procesów migracyjnych.
 2. Społeczne i kulturowe konsekwencje procesów migracyjnych.
 3. Procesy migracyjne a zarządzanie: w poszukiwaniu nowego modelu.
 4. Procesy migracyjne a zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach.
 5. Procesy migracyjne a wyzwania edukacyjne i pedagogiczne.
 6. Wyzwania współczesnej polityki migracyjnej.
 7. Integracja, dyskryminacja, uprzywilejowanie: współczesne strategie wielokulturowości.
 8. Migracje ludów, idei, religii.
 9. Międzynarodowy system ochrony uchodźców: teoria i praktyka.
 10. Miasto dla wszystkich: rola gmin w integracji migrantów.
 11. Obraz migracji w dyskursie medialnym.

Opłata konferencyjna: 500 zł, obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch,  publikację artykułu w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, Seria „Organizacja i Zarządzanie” (lista B MNiSW – 11 pkt. ).

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Ważne terminy:

– 15 października 2017 r. – zgłoszenie uczestnictwa i wniesienie opłaty konferencyjnej.

– 30 listopada 2017 r. – przesłanie pełnego tekstu artykułu.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI SA O/GLIWICE: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

z dopiskiem: MIGRACJE

Zgłoszenie wraz z abstraktem proszę przesyłać na jeden z poniższych adresów e-mail:
1)  migracje@polsl.pl

2) Patrycja.Stylec-Szromek@polsl.pl (w tytule wpisując „W obliczu migracji”)

Organizatorzy planują wydanie publikacji do 28 lutego 2018 r.

Komitet organizacyjny:

Dr Aleksandra Synowiec: tel. 604 350 706,  aleksandra.synowiec@polsl.pl

Dr Bogdan Pliszka  tel. 507 715 483, bogdan.pliszka@polsl.pl

Mgr Patrycja Stylec-Szromek: tel. 795 859 195,  patrycja.stylec-szromek@polsl.pl

stat4u