Konferencja naukowa „Geopolityka w XX i XXI wieku”

ISP PAN W związku z rosnącą dynamiką wydarzeń na arenie międzynarodowej wzrosło zainteresowanie geopolityką jako teorią (w wymiarze akademickim), a także jej wymiarem praktycznym. Właśnie na tę pilną potrzebę pragną odpowiedzieć organizatorzy konferencji. Zaplanowane trzy panele dotyczyć będą następujących obszarów badawczych: podstaw teoretycznych geopolityki akademickiej jako nauki; praktycznego rozwinięcia teorii geopolitycznych w XX w. poprzez tworzenie doktryn oraz ich realizację; a także próby podjęcia trudu prognozy przyszłości geopolityki jako teorii i praktyki. W konferencji wezmą udział członkowie Oddziału Warszawa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego: prof. Leszek Moczulski, prof. Julian Skrzyp, prof. Agnieszka Legucka oraz dr Konrad Świder.

Program ogólnopolskiej konferencji naukowej
organizowanej przez
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk,
Akademię Obrony Narodowej
oraz Uczelnię Łazarskiego

pt. Geopolityka w XX i XXI wieku

27 października 2015 roku

Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Aula 130

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:20 Rozpoczęcie konferencji

Prof. dr hab. Eugeniusz C. Król, Dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN

Płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski, cz.p.o Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej

Część I. 10:20-11:40 Geopolityka – geneza, założenia teoretyczne, wyzwania badawcze

Prowadzenie: prof. dr hab. Juliusz S. Tym

Prof. dr hab. Józef M. Fiszer, Geopolityka – teoria naukowa czy paradygmat badawczy?, Instytut Studiów Politycznych PAN

Prof. dr hab. Stanisław Bieleń, Superordynacja i subordynacja w stosunkach międzynarodowych – geopolityka hegemonii i podporządkowania, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Leszek Moczulski, Geopolityka w świecie trójwymiarowym, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmnie

Dr Konrad Świder, Osobliwości metodologiczne rosyjskiej geopolityki, Instytut Studiów Politycznych PAN

11:40-12:10 Dyskusja

12:10-12:40 Przerwa kawowa

Część II. 12:40-14:00 Geopolityka w XX wieku – doktryna i realizacja

Prowadzenie: prof. dr hab. Józef M. Fiszer

Prof. dr hab. Eugeniusz C. Król, Geopolityka w cieniu swastyki, Instytut Studiów Politycznych PAN

Prof. dr hab. Tomasz Stępniewski, „Wspólne sąsiedztwo” Unii Europejskiej i Rosji – perspektywa geopolityczna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Agnieszka Legucka, Geopolityka jako paradygmat w badaniu współczesnych konfliktów zbrojnych. Ukraina 2014, Akademia Obrony Narodowej

Dr Jakub Wódka, Turcja jako "państwo centralne". Geopolityczna narracja jako czynnik definiujący turecką politykę zagraniczną, Instytut Studiów Politycznych PAN

14:00-14:30 Dyskusja

14:30-15:00 Przerwa kawowa

Część III. 15:00-16:35 Geopolityka dziś i jutro. Fakty i prognozy

Prowadzenie: prof. dr hab. Eugeniusz C. Król

Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Współczesna niemiecka geopolityka – ciągłość i zmiana, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Julian Skrzyp, Stany Zjednoczone i Chiny w ujęciu geopolitycznym, Akademia Obrony Narodowej

Prof. dr hab. Krzysztof Komorowski, Polska w systemie bezpieczeństwa narodowego. Aspekty polityczno-militarne, Wojskowa Akademia Techniczna

Prof. dr hab. Krzysztof Miszczak, Polska polityka bezpieczeństwa. Próba bilansu, Szkoła Główna Handlowa

Dr Tomasz Paszewski, Wojna hybrydowa, wojna ograniczona, czy atak z zaskoczenia. Tradycyjne zagrożenia militarne w Europie Północno-Wschodniej, Instytut Studiów Politycznych PAN

16:35-17:10 Dyskusja

17:10-17:40 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

dr Konrad Świder

stat4u