Gry wojenne PTG 2023 – zaproszenie do udziału dla doktorów i doktorantów

Nasz nowy projekt Gry Wojenne skierowany jest dla doktorów i doktorantów, aby rozwijać specjalistyczne umiejętności oraz kompetencje.

Rozgrywka jest bezpłatna, jednak wymagane jest członkostwo PTG. Zachęcamy do zapisów: https://ptg.edu.pl/czlonkostwo/

Pierwsza edycja – 2023 rok – nosi kryptonim “Bursztynowy Pierścień”.
Zapisy poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie Gry Wojennej wraz z regulaminem i harmonogramem) na adres e-mail grawojenna2023@akademia.kalisz.pl do 15 X 2023. Finał odbędzie się 13 XI 2023 w Kaliszu. Poniżej szczegóły:

stat4u