Fundacja Empiria i Wiedza partnerem strategicznym V Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej

Po raz kolejny Międzynarodowa Olimpiada Geopolityczna może liczyć na wsparcie Fundacji Empiria i Wiedza. W tym roku nasz partner strategiczny wsparł konkurs kwotą 21 tys. zł, z przeznaczeniem na nagrody dla finalistów V edycji.

Misją fundacji jest edukacja najzdolniejszych, co doskonale wpisuje się w działalność PTG związaną z prowadzeniem Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej. Bezpośrednie wsparcie naszych działań edukacyjnych, pozwala na uatrakcyjnienie uczestnictwa dla młodych osób, prowadzenie kampanii promocyjnych zwiększających zasięg przedsięwzięcia, co z roku na rok wspiera kształtowanie postaw obywatelskich i rozwój zainteresowań.

Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, aby budować i rozwijać potencjał polskiego kapitału społecznego i budować lepszą przyszłość Polski poprzez inwestowanie w edukację, w oparciu o równe szanse w dostępie do niej.
Bardzo dziękujemy Pani Prezes Fundacji – Zuzannie Piaseckiej oraz Pani Joannie Przydatek – koordynatorce projektów – za decyzję o kontynuacji współpracy.
Finał tegorocznej edycji odbędzie się 27-30 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Zapisy do VI edycji konkursu trwają do 1 marca 2023 r.
stat4u