Finaliści IV Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej

Wczoraj w nocy zakończyła się ostatnia konkurencja rozegrana w ramach IV edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej, czyli gra geoekonomiczna. Uczestnicy oprócz zapewnienia dobrobytu i bezpieczeństwa swojemu podmiotowi politycznemu, musieli rywalizować na polach rozwoju demograficznego, rozwoju uprzemysłowienia, rozwoju infrastruktury i rozwijać PKB w realiach XIX-wiecznych kolonii zamorskich wielkich mocarstw. Konkurencję tę wygrała p. Lena Pejo reprezentująca XXI LO w Lublinie. Ostatecznie po zsumowaniu wszystkich punktów z dziewięciu konkurencji lista najlepszych 20 uczestników ułożyła się następująco:

Zaś rozgrywki zakończyły się wcześniej, wraz z eliminacją zawodników jeszcze mających nadzieję na wejście do finału – dalsza gra nie przyniosła by zatem zmian.
Szczegóły na stronie IV edycji Olimpiady: https://ptg.edu.pl/iv-edycja-2021/
Wszyscy spotkają się w Gdańsku w przeddzień Zjazdu Geopolityków Polskich na zawodach finałowych!

stat4u