Finał Olimpiady Geopolitycznej – edycja 2018

Miejsce: Instytut Politologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul Feliksa Szrajbera 11, Olsztyn.

Sobota (Finał Olimpiady Geopolitycznej PTG):
9:00 rejestracja uczestników
9:30 otwarcie zawodów
9:45 I część – test pisemny
10:45 przerwa kawowa
11:15 przygotowanie do części II – ustnej
11:30 II część – test ustny (wstęp)
12:00 II część – test ustny (część turniejowa)
13:30 przerwa obiadowa
14:30 ogłoszenie wyników części I i II
14:35 przygotowanie do części III – praktycznej
14:50 III część – test praktyczny (grupa 1)
15:50 III część – test praktyczny (grupa 2)
16:50 ogłoszenie wyników części III
17:00 zakończenie zawodów

Niedziela (X Zjazd Geopolityków Polskich):
8:00-9:00 rejestracja uczestników
9:00 inauguracja, przemówienia
9:15 wręczenie nagród PTG im. Oskara Żebrowskiego
9:20 wręczenie wyróżnień w konkursie "Książka Geopolityczna Roku 2017"
9:25 ogłoszenie wyników I Olimpiady Geopolitycznej PTG i wręczenie nagród
9:45 publiczna debata nt. "Geopolityczna doniosłość odrodzenia RP" z dyskusją i udziałem zaproszonych ekspertów oraz pytaniami od publiczności
12:30 przerwa kawowa, wywiady dla mediów
13:00 I sesja referatowa
15:30-16:30 przerwa obiadowa, rozmowy kuluarowe
16:30 II i III sesja referatowa (równolegle)
19:00 zakończenie obrad


Po zakończeniu obrad przewidziane jest zebranie członków zarządu PTG oraz Rady Naukowej PTG.

 

 

stat4u