Akredytacja PTG studiów geopolitycznych

Dobiega końca rekrutacja na studia, ale jest jeszcze sporo osób niezdecydowanych lub broniących się w ostatniej chwili.

Przypominamy, że PTG akredytuje studia geopolityczne i pokrewne ze względu na jakość kształcenia. Nieliczne uczelnie i kierunki studiów przechodzą naszą weryfikację. Obecnie ostatnia możliwość zapisania się na wysokiej jakości studia pozostała jedynie w Krakowie, gdzie rekrutacja na studia niestacjonarne trwa do 10 października. Na studia magisterskie z geopolityki trwa jeszcze 2 dni – ostatnia szansa! Na studia stacjonarne licencjackie rekrutacja jest już niestety wszędzie zamknięta.

Zachęcamy wszystkich młodych i nieco starszych pasjonatów do przełożenia zainteresowań na dyplom i rejestracji.

Rekrutacja ostatniej szansy na ten rok akademicki na akredytowane przez nas studia odbywa się elektronicznie: https://rekrutacja.up.krakow.pl/

– geopolityka I i II stopnia niestacjonarna (do 10 października)
– geopolityka II stopnia stacjonarna (do 30 października)

Uczelnie, które chciałyby poddać swoje kierunki studiów akredytacji Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, zachęcamy do złożenia wniosków na nasz adres kontaktowy: ptg@ptg.edu.pl

stat4u