Pracownia Geopolityczna “GeoLab” pod patronatem PTG

W dniu 22 maja br. działalność zainaugurowała Pracownia Geopolityczna im. gen. Władysława E. Sikorskiego – UJ#GeoLab, działająca przy Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownię tworzy zespół powstały w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu na trwałą interdyscyplinarną współpracę badawczą w ramach Programu Strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID.UJ), który od 2019 roku służy grupie wiodących polskich uczelni wytypowanych w drodze konkursu MNiSW, chcących osiągnąć status uniwersytetu badawczego i konkurować z najlepszymi, zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Dzięki pozyskanym środkom Pracownia w okresie od maja 2022 roku do marca 2023 roku będzie realizowała projekt badawczy zatytułowany „Państwa nieuznawane i ich rola w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa”. Podstawową zasadą organizującą w dłuższej perspektywie wszystkie prace UJ#GeoLab jest strategia projektowa polegająca na odnawianiu składu grona badaczy w zależności od realizowanego, z zasady ujętego wielodyscyplinarnie tematu badawczego, który powinien sytuować się w obrębie szeroko rozumianej geopolityki definiowanej jako jedna z teorii nauk społecznych.

Honorowy patronat nad działaniami UJ#GeoLab objęło Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

 

 

 

 

Pierwszy skład (Mark I) Pracowni Geopolitycznej tworzą:

 

dr Edyta Chwiej (Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej INPiSM UJ)

lic. Monika Kwiatkowska (INPiSM UJ, Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju UJ)

lic. Mateusz Musiał (INPiSM UJ, Koło Naukowe Myśli Geopolitycznej UJ)

dr Paweł Skorut (Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr hab. Adrian Tyszkiewicz (pomysłodawca i kierownik projektu – Katedra Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ)

 

stat4u