IX ZGP

Wszystkich zainteresowanych sprawami międzynarodowymi zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową:

IX ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH

Termin: 1-3 grudnia 2017 r. (piątek-niedziela)

Miejsce: Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72

  Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie, ul. Meksykańska 6

Organizator: Oddział Warszawa PTG

 

1. Temat przewodni konferencji:

Zmiany geopolityczne 2016-2017: Świat-Europa–Polska

PROGRAM:

1.12.2017 r.

13.00-14:00 – rejestracja uczestników

14.00-14.30 – Inauguracja, ogłoszenie Kapituły Nagrody im. Oskara Żebrowskiego, rozstrzygnięcie Konkursu „Książka Geopolityczna Roku”

14.30-15.15 – Wykład inauguracyjny:

 „Zmiany geopolityczne 2016-2017: Świat-Europa–Polska”

prelegent: Gość honorowy

15.15-15.30 – przerwa kawowa

15.30-17.30 – Debata otwarta

Współczesne bezpieczeństwo globalne: zagrożenia, wyzwania, perspektywy

patronat honorowy: Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

prowadzący: dr Konrad Świder

17.30-18.00 – dyskusja

19.00-21.00 – spotkanie integracyjne

 

2.12.2017 r.

Sesja I 10.00-11.30

 „Misje pokojowe narzędziem polityki międzynarodowej”

patronat honorowy: Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

prowadzący: dr Tadeusz Z. Leszczyński

11.30-11.45 – dyskusja

Panel I 10.00-11.45 wg odrębnego planu

11.45-12.00 – przerwa kawowa

 

Sesja II 12.00-13.30

 „Przemysł zbrojeniowy jako składnik potęgi państwa”

patronat honorowy: Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego

prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka

13.30-13.45 – dyskusja

Panel II 12.00-13.45 wg odrębnego planu

13.45-15.15 – przerwa obiadowa

 

Sesja III 15.15-16.45

 „Rola Polski w globalnej polityce pokojowej”

patronat honorowy: Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

prowadzący: dr Gabriel Zmarzliński

16.45-17.00 – dyskusja

Panel III 15.15-17.00 wg odrębnego planu

18.00-20.00 – uroczysta kolacja

 

3.12.2017 r.

Panel IV 9.30-11.30 wg odrębnego planu.

 

2. Języki obrad: polski, angielski.

3. Przewidujemy wydanie publikacji przedkonferencyjnej.

4. Opłata konferencyjna:

A. Udział z własnym referatem – koszt: 200 PLN (150 PLN dla członków PTG).

W cenie: druk publikacji, materiały konferencyjne – pakiet prelegenta, catering (przerwa kawowa), certyfikat o wygłoszeniu referatu na konferencji naukowej.

B. Udziału bez własnego referatu jako obserwator(-ka) – koszt: 100 PLN (50 PLN dla członków PTG)

W cenie: materiały konferencyjne – pakiet obserwatora, możliwość zabrania głosu w debacie, zaświadczenie o udziale w konferencji naukowej.

C. Udział w spotkaniu integracyjnym oraz uroczystej kolacji – według odrębnych ustaleń.

D. Studenci oraz osoby bez certyfikatu i zaświadczenia – wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.

Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do dnia 30 września 2017 r. z dopiskiem: „IX Zjazd Geopolityków Polskich

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7/26, 30-198 Kraków

Konto bankowe (Bank BGŻ): 04 2030 0045 1110 0000 0390 5350

Wystawiamy faktury osobom, które dokonają wpłaty na Zjazd. Osoby te powinny wcześniej podać, na kogo organizatorzy mają wystawić fakturę.

4. Forma i termin zgłoszenia

Zgłoszenia na IX Zjazd Geopolityków Polskich w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: igor@protasowicki.eu do dnia: 30 września br. podając poniższe dane:

A. Proponowany temat referatu (fakultatywne):
B. Dane o uczestniku (obligatoryjne):
–  Imię (imiona) i nazwisko:
–  Reprezentowana uczelnia/instytucja/organizacja/środowisko:
–  Tytuł/stopień naukowy/stopień wojskowy (tylko służba czynna):
–  Adres do korespondencji:
–  Telefon /e-mail:  
C. Streszczenie proponowanego wystąpienia (dla wypełniających pkt. 1. obligatoryjne):

Artykuł do publikacji należy przesłać do dnia: 31 października 2017 r. Oczekujemy artykułów naukowych nie przekraczających objętości jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron znormalizowanego maszynopisu: czcionka – 12 pkt., Times New Roman, interlinia – 1,5). Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mail2me@onet.eu, z dopiskiem: „publikacja przedkonferencyjna”.

 

stat4u