Towarzystwo

logo_PTGPolskie Towarzystwo Geopolityczne zostało założone w 2008 r. jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe. Zakres zainteresowań Towarzystwa to szeroko pojmowana geopolityka. Główny obszar badań i działalności organizacyjnej koncentruje się na rozwoju geopolityki i jej subdyscyplin (np. geostrategii czy geohistorii).

PTG opiera swoją główną działalność na organizacji konferencji naukowych (na czele ze Zjazdami Geopolityków Polskich), prowadzeniu samodzielnych badań naukowych w komisjach tematycznych, działalności wydawniczej, popularyzowaniu geopolityki w formie konkursów (Książka Geopolityczna Roku, Konkursy PTG na najlepszy materiał dydaktyczny i na najlepsze prace licencjackie i magisterskie), współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Siedzibą władz jest Częstochowa. PTG sprawuje patronat naukowy nad portalem Geopolityka.net.

Rada Naukowa PTG:

Prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski)

Dr Radosław Domke (Uniwersytet Zielonogórski)

Prof. dr hab. Piotr Eberhardt (Polska Akademia Nauk) (przewodniczący Rady)

Prof. dr hab. Piotr Grochmalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. dr hab. Antoni Jackowski (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Adam Karpiński (Uniwersytet Gdański)

Dr Wojciech Kazanecki (Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych)

Dr Tomasz Klin (Uniwersytet Wrocławski)

Ks. prof. dr hab. Jerzy Koperek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Dr inż. Zbigniew Lach (Akademia Obrony Narodowej)

Prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni)

Prof. dr hab. Jarosław Macała (Uniwersytet Zielonogórski)

Prof. dr hab. Tadeusz Marczak (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Leszek Moczulski (Polska Akademia Nauk)

Prof. dr hab. Andrzej Piskozub (Uniwersytet Gdański; profesor emeritus)

Prof. dr hab. Zbigniew Rykiel (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Julian Skrzyp (Akademia Obrony Narodowej)

Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski)

Dr Leszek Sykulski (Instytut Geopolityki w Częstochowie)

Dr Grzegorz Tokarz (Uniwersytet Wrocławski)

Zarząd PTG:

dr Piotr Lech Wilczyński (prezes zarządu), prof. dr hab. Witold Wilczyński (wiceprezes ds. naukowych), dr Tadeusz Zbigniew Leszczyński (wiceprezes ds. wydawniczych), mgr Katarzyna Maria Walasek (sekretarz), mgr Wojciech Łysek (skarbnik) dr Andrzej Zapałowski (członek zarządu), mgr Jarosław Dutka (członek zarządu)

Komisja Rewizyjna:

mgr Leszek Trojan (przewodniczący), dr Katarzyna Szara, dr Marcin Halicki.

Honorowi prezesi Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego:

prof. dr hab. Leszek Moczulski, prof. dr hab. Julian Skrzyp, dr Leszek Sykulski

stat4u