Towarzystwo

logo_PTGPolskie Towarzystwo Geopolityczne zostało założone w 2008 r. jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe. Zakres zainteresowań Towarzystwa to szeroko pojmowana geopolityka. Główny obszar badań i działalności organizacyjnej koncentruje się na rozwoju geopolityki i jej subdyscyplin (np. geostrategii czy geohistorii).

PTG opiera swoją główną działalność na organizacji konferencji naukowych (na czele ze Zjazdami Geopolityków Polskich), prowadzeniu samodzielnych badań naukowych w komisjach tematycznych, działalności wydawniczej, popularyzowaniu geopolityki w formie konkursów (Książka Geopolityczna Roku, Konkursy PTG na najlepszy materiał dydaktyczny i na najlepsze prace licencjackie i magisterskie), współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Siedzibą władz jest Kraków. PTG sprawuje patronat naukowy nad portalem Geopolityka.net.

 

Zarząd PTG:

 

dr Piotr Lech Wilczyński (prezes zarządu),
prof. dr hab. Witold Wilczyński (wiceprezes ds. naukowych),
dr Tadeusz Zbigniew Leszczyński (wiceprezes ds. wydawniczych),
mgr Natalia Adamczyk (p.o. sekretarza),
dr Marcin Semczuk (skarbnik)
dr Andrzej Zapałowski (członek zarządu),
mgr Jarosław Dutka (członek zarządu)

Komisja Rewizyjna:

mgr Leszek Trojan (przewodniczący), dr Katarzyna Szara, dr Marcin Halicki.

Honorowi prezesi Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego:

prof. dr hab. Leszek Moczulski, prof. dr hab. Julian Skrzyp, dr Leszek Sykulski

 

 

Kontakt z Polskim Towarzystwem Geopolitycznym

e-mail: ptg@ptg.edu.pl

 

Adres korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7 lok. 26

30-198 Kraków

KRS 0000325431

NIP 949-215-93-59

REGON 241291048

stat4u