Towarzystwo

logo_PTGPolskie Towarzystwo Geopolityczne zostało założone w 2008 r. jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe. Zakres zainteresowań Towarzystwa to szeroko pojmowana geopolityka. Główny obszar badań i działalności organizacyjnej koncentruje się na rozwoju geopolityki i jej subdyscyplin (np. geostrategii czy geohistorii).

PTG opiera swoją główną działalność na organizacji konferencji naukowych (na czele ze Zjazdami Geopolityków Polskich), prowadzeniu samodzielnych badań naukowych w komisjach tematycznych, działalności wydawniczej, popularyzowaniu geopolityki w formie konkursów (Książka Geopolityczna Roku, Konkursy PTG na najlepszy materiał dydaktyczny i na najlepsze prace licencjackie i magisterskie), współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Siedzibą władz jest Kraków. PTG sprawuje patronat naukowy nad portalem Geopolityka.net.

 

Rada Naukowa PTG:

Do zasad i zadań Rady Naukowej należy:

– Rada Naukowa jest statutowym organem doradczym Zarządu PTG
– na czele Rady Naukowej stoi prezydium
– członkiem Rady Naukowej może być tylko członek PTG z habilitacją
– w wyjątkowych sytuacjach prezydium może dokooptować do grona Rady Naukowej doktora o wybitnych osiągnięciach
– obowiązkiem jest utrzymywanie kontaktu korespondencyjnego członków rady z prezydium rady i zarządem
– zadaniem Rady Naukowej jest wspieranie młodszych stopniem członków PTG pod względem jakości ich
prac w swoich ośrodkach akademickich, członkowie Rady Naukowej dają pierwszeństwo w recenzowaniu i promotorstwie pozostałych członków PTG
– Rada Naukowa działa na rzecz PTG w tym w szczególności promowanie współpracy zagranicznej dzięki swoim kontaktom
– Rada Naukowa stoi na straży poziomu naukowego wydawnictw PTG
– Rada Naukowa recenzuje prace członków PTG i wydawnictw PTG
– Rada Naukowa stanowi kapitułę Nagrody im. Oskara Żebrowskiego, przyznawanej za wybitne osiągnięcia naukowe i popularyzatorskie polskim geopolitykom
– Rada Naukowa pilnuje by idee i wartości promowane przez PTG nie zginęły (vide
"Wizja rozwoju PTG" na naszej stronie: http://ptg.edu.pl/wizja-rozwoju-polskiego-towarzystwa-geopolitycznego/)

Aktualny skład Rady Naukowej:

Profesor: Oddział PTG:
Mirosław Sułek Warszawa (Przewodniczący Rady)
Witold Wilczyński Kraków (Wiceprezes PTG ds. Naukowych)
Stefan Bielański Kraków (Wiceprzewodniczący Rady)
Jan Wendt Gdańsk
Aleksander Głogowski Kraków
Selim Chazbijewicz Olsztyn
Zbigniew Rykiel Rzeszów
Bogusław Ślusarczyk Rzeszów
Piotr Eberhardt Warszawa
Roman Szul Warszawa
Paweł Soroka Warszawa (Kielce)
Robert Ištok członek korespondencyjny (Preszów -Słowacja)

 

Zarząd PTG:

dr Piotr Lech Wilczyński (prezes zarządu),
prof. dr hab. Witold Wilczyński (wiceprezes ds. naukowych),
dr Tadeusz Zbigniew Leszczyński (wiceprezes ds. wydawniczych),
mgr Natalia Adamczyk (p.o. sekretarza),
mgr Wojciech Łysek (skarbnik)
dr Andrzej Zapałowski (członek zarządu),
mgr Jarosław Dutka (członek zarządu)

Komisja Rewizyjna:

mgr Leszek Trojan (przewodniczący), dr Katarzyna Szara, dr Marcin Halicki.

Honorowi prezesi Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego:

prof. dr hab. Leszek Moczulski, prof. dr hab. Julian Skrzyp, dr Leszek Sykulski

stat4u