Towarzystwo

Polskie Towarzystwo Geopolityczne zostało założone w 2008 r. jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe. Zakres zainteresowań Towarzystwa to szeroko pojmowana geopolityka. Główny obszar badań i działalności organizacyjnej koncentruje się na rozwoju geopolityki i jej subdyscyplin (np. geostrategii czy geohistorii).

PTG opiera swoją główną działalność na organizacji konferencji naukowych (na czele ze Zjazdami Geopolityków Polskich), prowadzeniu samodzielnych badań naukowych w komisjach tematycznych, działalności wydawniczej, popularyzowaniu geopolityki w formie konkursów (Książka Geopolityczna Roku, Konkursy PTG na najlepszy materiał dydaktyczny i na najlepsze prace licencjackie i magisterskie), współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Siedzibą władz jest Kraków. PTG sprawuje patronat naukowy nad portalem Geopolityka.net i wydaje "Przeglad Geopolityczny", "European Journal of Geopolitics" a także książki i raporty.

 

Zarząd PTG:

dr Piotr L. Wilczyński (prezes zarządu),
prof. dr hab. Jan Wendt (wiceprezes ds. naukowych),
prof. dr hab. Witold J. Wilczyński (wiceprezes ds. wydawniczych),
dr Natalia Adamczyk (sekretarz),
dr Marcin Semczuk (skarbnik),
dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk (członek zarządu ds. nadzoru wewnętrzego i spraw specjalnych),
dr Leszek Sykulski (członek zarządu ds. mediów i PR, rzecznik prasowy),
dr Justyna Trubalska (członek zarządu ds. olimpiady geopolitycznej i współpracy z MNiSW),
dr Krzysztof Żęgota (członek zarządu ds. zjazdów i konferencji),
kpt. mgr Adam Myślicki (członek zarządu ds. konkursów i nagród).

Komisja Rewizyjna:

dr hab. Andrzej Zapałowski (przewodniczący), prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta, mgr Monika Noviello.

Honorowi prezesi Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego:

prof. dr hab. Piotr Eberhardt, prof. dr hab. Leszek Moczulski, prof. dr hab. Julian Skrzyp, dr Leszek Sykulski

Kontakt z Polskim Towarzystwem Geopolitycznym

e-mail: ptg@ptg.edu.pl

 

Adres korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7 lok. 26

30-198 Kraków

KRS 0000325431

NIP 949-215-93-59

REGON 241291048

stat4u