Towarzystwo

logo_PTGPolskie Towarzystwo Geopolityczne zostało założone w 2008 r. jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe. Zakres zainteresowań Towarzystwa to szeroko pojmowana geopolityka. Główny obszar badań i działalności organizacyjnej koncentruje się na rozwoju geopolityki i jej subdyscyplin (np. geostrategii czy geohistorii).

PTG opiera swoją główną działalność na organizacji konferencji naukowych (na czele ze Zjazdami Geopolityków Polskich), prowadzeniu samodzielnych badań naukowych w komisjach tematycznych, działalności wydawniczej, popularyzowaniu geopolityki w formie konkursów (Książka Geopolityczna Roku, Konkursy PTG na najlepszy materiał dydaktyczny i na najlepsze prace licencjackie i magisterskie), współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Siedzibą władz jest Kraków. PTG sprawuje patronat naukowy nad portalem Geopolityka.net.

 

Rada Naukowa PTG:

Do zasad i zadań Rady Naukowej należy:

– Rada Naukowa jest statutowym organem doradczym Zarządu PTG
– na czele Rady Naukowej stoi prezydium
– członkiem Rady Naukowej może być tylko członek PTG z habilitacją
– w wyjątkowych sytuacjach prezydium może dokooptować do grona Rady Naukowej doktora o wybitnych osiągnięciach
– obowiązkiem jest utrzymywanie kontaktu korespondencyjnego członków rady z prezydium rady i zarządem
– zadaniem Rady Naukowej jest wspieranie młodszych stopniem członków PTG pod względem jakości ich
prac w swoich ośrodkach akademickich, członkowie Rady Naukowej dają pierwszeństwo w recenzowaniu i promotorstwie pozostałych członków PTG
– Rada Naukowa działa na rzecz PTG w tym w szczególności promowanie współpracy zagranicznej dzięki swoim kontaktom
– Rada Naukowa stoi na straży poziomu naukowego wydawnictw PTG
– Rada Naukowa recenzuje prace członków PTG i wydawnictw PTG
– Rada Naukowa stanowi kapitułę Nagrody im. Oskara Żebrowskiego, przyznawanej za wybitne osiągnięcia naukowe polskim geopolitykom
– Rada Naukowa pilnuje by idee i wartości promowane przez PTG nie zginęły (vide
"Wizja rozwoju PTG" na naszej stronie: http://ptg.edu.pl/wizja-rozwoju-polskiego-towarzystwa-geopolitycznego/)

Aktualny skład Rady Naukowej:

Profesor: Oddział PTG:
Mirosław Sułek Warszawa (Przewodniczący Rady)
Witold Wilczyński Kraków (Wiceprezes PTG ds. Naukowych)
Stefan Bielański Kraków (Wiceprzewodniczący Rady)
Wojciech Lamentowicz Gdynia
Jan Wendt Gdynia (Gdańsk)
Olga Wasiuta Kraków
Sergiusz Wasiuta Kraków
Andrzej Żebrowski Kraków
Katarzyna Krzywicka Lublin
Jarosław Macała Poznań (Zielona Góra)
Zbigniew Rykiel Rzeszów
Bogusław Ślusarczyk Rzeszów
Wojciech Drożdż Szczecin
Agnieszka Legucka Warszawa
Roman Szul Warszawa
Paweł Soroka Warszawa (Kielce)

 

Zarząd PTG:

dr Piotr Lech Wilczyński (prezes zarządu), prof. dr hab. Witold Wilczyński (wiceprezes ds. naukowych), dr Tadeusz Zbigniew Leszczyński (wiceprezes ds. wydawniczych), mgr Katarzyna Maria Walasek (sekretarz), mgr Wojciech Łysek (skarbnik) dr Andrzej Zapałowski (członek zarządu), mgr Jarosław Dutka (członek zarządu)

Komisja Rewizyjna:

mgr Leszek Trojan (przewodniczący), dr Katarzyna Szara, dr Marcin Halicki.

Honorowi prezesi Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego:

prof. dr hab. Leszek Moczulski, prof. dr hab. Julian Skrzyp, dr Leszek Sykulski

stat4u