Olimpiada

Polskie Towarzystwo Geopolityczne ubiega się obecnie o środki na sfinansowanie zawodów dla studentów i doktorantów z zakresu wiedzy geopolitycznej. Poszukujemy sponsorów.

stat4u