Nagrody

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOPOLITYCZNE na każdym dorocznym zjeździe wręcza Nagrodę Naukową im. Oskara Żebrowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, popularyzatorskie i dydaktyczne w zakresie geopolityki i szeroko rozumianych spraw międzynarodowych. Nagrodę wręczono po raz pierwszy w kwietniu 2014 podczas VI Zjazdu Geopolityków Polskich na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zasady przyznawania nagród:
W określonym przez prezesa PTG terminie, szefowie komisji tematycznych, przewodniczący oddziałow terenowych i członkowie zarządu zgłaszają mu maksymalnie trzy kandydatury. W ten sposób powstaje lista osób, która przekazywana jest później Kapitule Nagrody składającej się z laureatów i Rady Naukowej PTG. Członkowie kapituły oceniają zasługi i dorobek kandydatów odsyłając prezesowi nazwiska trzech najwybitniejszych ich zdaniem kandydatów. Kandydaci z największą liczbą nominacji od członków Kapituły w liczbie od 3 do 10 osób otrzymują honorową nagrodę na najbliższym Zjeździe Geopolityków Polskich, corocznie organizowanym przez PTG.

Patron nagrody, Oskar Żebrowski (ok. 1809-1873) był prekursorem polskiej geopolityki, inżynierem, filozofem, uczestnikiem powstania listopadowego. Więcej informacji o patronie nagrody naukowej PTG

LISTA LAUREATÓW:

IV edycja – 2017:

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Dr Jacek Bartosiak (Uniwersytet Warszawski)

Red. Romuald Starosielec (miesięcznik "Polityka Polska")

III edycja – 2016:

Prof. dr hab. Piotr Grochmalski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. dr hab. Paweł Soroka (Polskie Lobby Przemysłowe)

Prof. dr hab. Romuald Szeremietiew (Akademia Sztuki Wojennej)

Prof dr hab. Jan Wendt (Uniwersytet Gdański)

II edycja – 2015:

Prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Stanisław Bieleń (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Henryk Głębocki (Uniwersytet Jagielloński)

Gen. bryg. Jerzy Gut (Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych)

Dr Leszek Sykulski (Instytut Geopolityki w Częstochowie)

Dr Justyna Trubalska (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

I edycja – 2014:

Prof. dr hab. Piotr Eberhardt (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

Kpt. mgr Mariusz Falkowski (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)

Dr Mateusz Hudzikowski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne)

Dr Zbigniew Lach (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)

Mgr Dawid Madejski (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Nikoli Tesli w Chorzowie)

Prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Julian Skrzyp (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)

Prof. dr hab. Witold Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr Mateusz Wiliński (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)

Dr Andrzej Zapałowski (Uniwersytet Rzeszowski)

 

 

stat4u