Zwołano Walne Zebranie Delegatów na 26 sierpnia

Na 26 sierpnia do Krakowa do siedziby Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego zjadą delegaci wszystkich oddziałów terenowych. Zebranie zwołane na ten dzień ma w planach wybór nowego prezesa, członków zarządu i komisji rewizyjnej na kolejną kadencję oraz wprowadzenie poprawek do statutu mających na celu zaktualizowanie go i uczynienie z PTG formalnie organizacji pożytku publicznego. Do 12 sierpnia na mocy uchwały trwa zgłaszanie kandydatur oraz wniosków zmian w statucie. Od nich będą zależeć w dużej mierze dalsze prace naszego towarzystwa, jednak nie zmieni ono bardzo mocno tradycyjnych przedsięwzięć PTG. Już wkrótce poinformujemy o wynikach wyborów delegatów.

stat4u