Zaproszenie na konferencję: “Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989–2019”

KONFERENCJA NAUKOWA
„Dekady wolności.
Europa Środkowa i Wschodnia: 19892019”
27-28 listopada 2019 roku, Wrocław

Trwający obecnie rok 2019 to pod względem ważnych rocznic rok szczególny dla Polski – w jednym czasie obchodzimy 30-lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, 20-lecie wstąpienia RP do struktur NATO oraz 15. rocznicę akcesji do Unii Europejskiej. Ponadto wciąż jeszcze pozostajemy w cyklu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj oraz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. Chcąc zwrócić szeroką uwagę społeczeństwa na znaczenie owych wydarzeń dla Polski oraz pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej, Stowarzyszenie Projekt Akademia wraz z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej  podjęło się organizacji konferencji naukowej „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989–2019”.

Polskie Towarzystwo Geopolityczne objęło konferencję patronatem honorowym.

Szczegóły oraz informacje o zgłoszeniach: https://www.projektakademia.org/nasze-projekty/konferencja/ 

stat4u