XIII Zjazd Geopolityków Polskich w Gdańsku pt. Geopolityka praktyczna w czasie pandemii

Do 21.11.2021 r. przesyłać można zgłoszenia udziału w XIII Zjeździe Geopolityków Polskich, który odbędzie się 05.12.2021 r. w Gdańsku. Temat przewodni konferencji: „Geopolityka praktyczna w czasie pandemii”. 

Konferencję rozpocznie debata plenarna pt. „Post-pandemiczny obraz świata” z udziałem wybitnych ekspertów, którzy zabiorą głos w następujących kwestiach:

  1. Geopolityka i geoekonomika w dobie post-pandemii
  2. Interes narodowy jako determinanta polityki państw w dobie postpandemii
  3. Gdzie znajduje się „Centrum Świata” obszar transatlantycki czy Indo-Pacyfik?
  4. Ekspansja pomocowa w polityce mocarstw globalnych i regionalnych
  5. Implikacje pandemii Covid-19 w domenie cyberbezpieczeństwa
  6. Siła militarna w dobie post-pandemii, Czy dominować będzie rywalizacja na akwenach morskich?
  7. Ewolucja polityki Rosji w konsekwencji chińskiej polityki ekspansji pomocowej.

Podczas Zajazdu poruszana będzie różnorodna tematyka – więcej informacji: https://ptg.edu.pl/zjazd-geopolitykow-polskich/  odbędzie się także panel studencko-doktorancki.

Serdecznie zapraszamy!

stat4u